12. juuni 2009

Finantsinspektsioon andis pankadele käsu võtta ette inimliku mõõtme taastamine.

Ka minu poole on pöördutud murega, et pank võtab praktiliselt kõik raha ära. Soovitan mina siis võlanõustaja poole pöörduda, sealt saab siis nõu. Juhtub ka nii, et võlanõustaja soovitab edasi kohtusse või juristi poole pöörduda. Eks iga inimene peab hätta sattumise korral abi otsima, et võlgu mitte juurde tekitada.

Finantsinspektsioon andis pankadele käsu võtta ette inimliku mõõtme taastamine.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein heitis eile riigikogu ees peetud kõnes terava noole pankade poole, kes seavad isiklikud nõuded pahatihti esiplaanile ega jäta kitsikusse jäänud kliendile pihku elatusmiinimumigi. Pangaliit aga hindab üleminekuaega, mil puudusi kõrvaldatakse, kolme kuni kuue kuu pikkuseks.

„Eriti puudutab see inimesi, kes on jäänud elu hammasrataste vahele ja kellel on kohustusi krediidiasutuste ees,” märkis Malmstein. Tema sõnul asetatakse inimeste kohustused krediidiasutuste ees ettepoole kohustustest teiste võlausaldajate ees, nagu seda on kommunaal- või sideteenuste osutajad või täitevmenetlus. „See tähendab, et võlgnikule ei jäeta arvele isegi seaduses ette nähtud elatusmiinimumi suurust summat.” Malmsteini sõnul peaks elatusmiinimum või sotsiaalabi olema siiski selleks, et tagada inimesele minimaalne inimlik äraelamine, mitte krediidiasutuste ees olevate võlgnevuste esmane likvideerimine.

„Võetakse ära lastetoetus ja muu, see on pankadele täiesti tavaline,” on ka Tallinna sotsiaaltöökeskuse võlanõustaja tõdemus. Kui kohtutäiturid on kohustatud jätma ülalpeetava kohta inimesele 1,33 miinimumpalka, siis pankade puhul sellist nõuet ei ole. Samuti ei kujuta paljud ette, et kohtutäituri arestitud summade korral ei saa klient kasutada pangakaarti.

Lubas juba ammu

Võlanõustaja sõnul lubas finants­inspektsioon võtta küsimuse luubi alla juba mitu kuud tagasi. „Sageli on lihtsam vahetada panka,” tõdeb ta. Ka Malmsteini sõnul ei saa IT-lahenduste keerukus, kallidus või viited klientide mugavusele oma kontosid automaatselt debiteerida olla põhjus, miks kaob inimlik mõõde pangandusteenuste osutamisel.

Pangaliidu juhatuse esimees Aivar Rehe hindab üleminekuaega, mil viidatud puudusi kõrvaldatakse, kolme kuni kuue kuu pikkuseks. „Meil on arvestatav hulk laenu- ja liisingukliente ja see on käsitsitööle üleminekule väga suur koormus.” Tema sõnul puudutab elektroonilise kohandamise jaoks tarvilik üleminekuaeg eelkõige suuremaid pankasid.

Pank pole sotsiaalne ettevõte

•• Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Raul Malmsteini sõnul puudutab inimlik mõõde pankade käitumises ka veebipõhiste arvelduskanalite sulgemist pangavõlgnikele, mis oluliselt raskendab igapäevaste arvelduste tegemist maapiirkondades, kus kontorivõrk puudub.

•• „Pank on äri, mitte sotsiaalne ettevõte,” tõdeb ta kontorite sulgemisel inspektsiooni mõjujõu puudumist. Küll püütakse tema sõnul leida lahendust, et panga ees võlgu olev inimene saaks oma raha elatusmiinimumi piires siiski ise käsutada.

•• „Minu arvates on suuremates linnades ja maapiirkondades kontorite võrgu olemasolu tagatud,” kaitseb Rehe panku. „Neid otsuseid me pankade eest teha ei saa.” Rehe tõdeb, et kontorite sulgemine võib tuua kaasa klientidepoolse pankade vahetamise. „Lähtutud on sellest, et kui ei ole ühte, siis teine ikkagi on.”

•• Tema sõnul kasvatavad pangad investeeringuid internetiteenuste arendamisel ja selle suuna õigsust kinnitab kas või üksikisikute poolt elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioonide suur osakaal.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...