20. jaanuar 2010

Mustamäe sotsiaalhoolekandekomisjonis 20.01.2010

Täna toimus Mustamäe sotsiaalhoolekandekomisjon, mis algas kell 10.00 ja lõppes 12.35. Arutada ja otsustada oli palju asju.

Sotsiaalhoolekandekomisjon

http://www.tallinn.ee/g4102s33507

Sotsiaalhoolekandeseaduse § 33 alusel, Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine " alusel, mille punktide 4.5 ja 4.8 kohaselt arutab keerulisemaid toetuste taotlemise küsimusi (taotluse korduv läbivaatamine, erandite tegemine, piirmäära ületamine) linnaosa sotsiaalhoolekande komisjon, Mustamäe Linnaosa Halduskogu 08.12.2009 protokollilise otsuse alusel.
Linnaosa sotsiaalhoolekandealaste probleemide lahendamiseks - linnaosa elanikele toetuste määramiseks, sotsiaaleluruumide andmiseks ettepanekute tegemiseks, hooldekodusse paigutamist vajavate isikute arvele võtmiseks.

Komisjoni esimees: Tiiu Meriväli - sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Liikmed:
Marika Lillemäe - sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja
Ants Rooste - õigusnõunik
Aivi Kokk - sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist
Tiia Tiik - halduskogu liige
Mark Levin - halduskogu liige
Ene Värbu - sotsiaalhoolekande osakonna vanemspetsialist

Lühidalt: ravimitoetuse osalise maksmise otsustamine, hooldekodusse paigutamine ja järjekorda võtmine ning laste osaluse suhtes kokku leppimine, lisaks toimetulekutoetuse määramine, lasterahade maksmine ühe vanema arve asemel teise arvele, hinnatõusukompensatsiooni taotlemine ja hooldaja määramine või mitte määramine. Rasked olukorrad ja juhtumid, mille arutelu pikalt kestis, sest lisaks eakatele ja puuetega inimestele on lisandunud palju töötuid, kellel töötuabiraha ja töötutoetus on lõppemunud aga millestki elama peab. Paaril juhul elasid inimesed varjupaigas. Karm elu aga olin komisjonis kuni lõpuni ja viisin ennast paljude asjadega kurssi.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...