12. jaanuar 2011

Mustamäe sotsiaalkomisjoni koosolekul 20.12.2010

Aasta viimases Mustamäe halduskogu hoolekande sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 20.12.2010 tegime kokkuvõte 2010. aasta eluaseme- ja sotsiaalprobleemidest Mustamäe linnaosas. Koosolekule oli kutsutud Elle Arusoo, kes rääkis korteritaotlejate järjekorrast, kus hetkel oli 446 peret, sh munitsipaalkorterite järjekorras 242 peret, lastekodulapsi 29, noori peresid 29, linnale vajalikke töötajaid. 2010-dal aastal lisandus 60 munitsipaaleluaseme ja 30 sotsiaalkorteri taotlust, 22 korterit noortele peredele Raadiku tänavale ja 14 linnalevajalikule töötajale. Praegu käib korterite jaotamine ja töö noortega peredega, sest järjekorrad on pikad ja Raadikule uusi kortereid praegu juurde ei ehitata. Probleemiks on ka inimesed, kes on kevadel ennast registreerinud Tallinnasse ja teinud koheselt avalduse korterisaamiseks, kuid nüüd on pahased, et on juba 6 kuud järjekorras olnud ja arvavad, et peavad kohe korteri saama. Akadeemia tee 32 sotsiaalmajja on sel aastal antud 13 korterit ja meie inimesed hea meelega tahavad sinna elama minna. Paljassaare tee 37 sotsiaalmajas on paar vaba korterit, kuid sinna ei taheta elama minna, sest seal on 4 inimese peale köök, tualett. Veel on üksikud korterid Katleris, kuid linnal pole raha nende korterite remondiks.


Probleemina tuli esile Raadiku tänavate munitsipaalkorterite kõrge üürihind 30 krooni m2 ja eluasemekomisjonis on olnud nõupidamine mitme pere kohta, kes kevadel said munitsipaalkorterid ja nüüd on võlad. Kaalutud on elektri välja lülitamist. Täna ei suuda lastega pered Raadiku tn korterite eest nii kõrget üüri tasuda, nt 60 m2 korteri üür on kuus 1800 krooni, millele lisanduvad kommunaalkulud ja muud kulud, mis võib ulatuda 4500 – 5000 kroonini. Tallinna linnale oleks eraldi vaja kodutute ja alkohoolikutele maja, kes ei suuda elada tavalistes majades, sest rikuvad korda ja nendega on probleeme. Samas pole viimastel aastatel kodutuid surnud ja meil on olemas kainestusmaja.


Vajadus Mustamäel uue supiköögi järele puudub, sest sotsiaalkeskuses on supiköök, abi saab ka linnosa sotsiaalhoolekande osakonnast, kes jagab kuus 15 Punase Risti talongi. Samas on Mustamäe sotsiaalkeskuses on ka võimalik sööki osta. Kodututel on võimalus öömaja saada Akadeemia tee 34 ja 48, kuid Kopli 7a võetakse raha. Toidupank abistab, Mustamäel ei ole probleemi, kui probleemid on, siis saab inimene tulla sotsiaalosakonda vastuvõtule. Tõdeti, et osad on hooldekodu sihtgrupp, samas kodutute varjupaigad võtavad kõik kodutud vastu.


2010. aastal oli hooldekodu järjekorras Mustamäel 34 inimest, neist 22 sai Irusse, 12 mujale, mõned ise kohad valinud. Hetkel on järjekorras 1 dementne. Omastehooldusel olevate inimeste arv on aastatega vähenenud, oli 800, nüüd on 565 ja umbes paarkümmend last. Mina palusin täpsustada hoolduse määramise korda, sest minu poole pöördus üks puudega inimene ja küsis, et kas hooldaja määramisel peab ta sotsiaaltöötaja oma koju laskma ja mis määrus seda reguleerib? Vastasin jaatavalt. Maarika Lillemäe selgitas, et hooldaja määramise aluseks on Tallinna Linnavolikogu määrus nr 42, mille aluse on otsused paberil ja kohustus on sotsiaaltöötajal hooldusvajaduse hindamiseks teha kodukülastus, kus hinnatakse inimese hooldamise vajadust ja suurust.


Mark Levin küsis kui palju on toimetulekutoetuse taotlejate arv suurenenud ja selgus, et oktoobris oli ligikaudu 265 peret, novembris üle 300, sh suurem osa on 1 – 2 töötuga korduvad taotlejad. Seda on üle 5 korra rohkem kui eelnevatel aastatel. Saime teada, et Volikogu võttis vastu määruse, et Tallinna Hambapolikliinik hakkab hambaravi tasuta osutama. Sotsiaalosakond otsustab ja inimesele väljastatakse talong või garantiikiri, mille alusel saab pöörduda üle aasta tööta olnud ja toimetulekutoetuse saaja. Mustamäe LOV ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on enim kompenseerinud ravimeid vanuritele, lastega perede kulusid spordi- ja huvialaringide toetusena, lisaks soojusenergia ja veehinna kompenseerimine. Praegu on 11 Tallinna linna eestkostel ja 10 hooldekodus, 1 Juksis. Kohtud töötavad aeglaselt. Kodutuid on ligi 30% on väljastpoolt Tallinna, ülejäänud on meie elanikud.


Praegu on probleemiks see, et sisse kirjutada saab palju inimesi. Kes ennast elanikuks registreerib, see saab ka korteritaotluse esitada. Praegu on võimalik korterit üürida, saada Tallinna linnalt toetusi, nt toimetulekutoetust, korteriüür kompenseeritakse ja kui 1000 krooniga ära elab, siis eluruumi eest ise maksma ei pea. Jõudsime järeldusele, et kehtiv sotsiaalhoolekande seadus on elule jalgu jäänud, sest praegu on elu muutunud, tingimused ja olud on hoopis teised, võetakse pangalaenu. Ettepanekuid on tehtud Sotsiaalhoolekande seadusesse, kuid see pole arvestatud. Ikka on nii, et meie peame abi andma, paberil on kirjas, meie peame arutama. Otsustasime, et 2011. aasta esimesel Mustamäe Halduskogu koosolekul esitab komisjoni esimees Mark Levin ettepaneku komisjoni liikmete muutmiseks, sest mõned komisjoni liikmed pole osalenud mitmetel koosolekutel.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...