25. jaanuar 2011

Number 377 RK valimistel Mustamäel

377. Päris meeldejääv number ja kandideerin sellepärast, et soovin muuta elu paremaks ja oma teadmisi ja oskusi kasutada. 8. märtsil 2011 toimuvad Riigikogu valimised ja olen Mustamäel valimisnimekirjas number 377, Sotsiaaldemokraatliku Erakonnas 6-dana.

Puuetega inimesed on vajalikud ühiskonnaliikmed, kuid praegu on suures osas kasutamata inimressurss, sest riigitoetustest ei piisa inimväärseks eluks. Üle kümne aastase sotsiaaltöötaja kogemuse põhjal olen veendunud, et tegemata on palju olulisi asju. Lühidalt: erivajadustega inimestele tagab inimväärse elu töö ja teenuste kättesaadavus. Ainult riigitoetustest ei piisa. Elukvaliteeti saame parandada vaid siis, kui muudame sotsiaalteenused ja transpordi kättesaadavaks kõigile, ka kaugemas kohas elavaile abivajajaile.

Vajalik on

  • parandada teenuste kättesaadavust, ligipääsetavust keskkonnale,
  • suurendada tööle saamiseks ümberõppe võimalusi,
  • kaasajastada ja muuta Sotsiaalhoolekande seadust nii, et tööealiste inimeste hoolekanne eraldada üldisest süsteemist, et noored ei satuks eakate hoolekodusse, vaid saaksid soovi korral elada omaette, täisväärtuslikku elu ja olla aktiivsed ühiskondlikus elus, võimaldada puuetega inimestel tegeleda spordiga ja osaleda kodanikeühendustes,
  • muuta sotsiaalteenused ja transport igale abivajajale kättesaadavaks sõltumata elukohast Eestis,
  • parandada tööhõive suurendamiseks õppimisvõimalusi ning taastusravi kättesaadavust ja abivahendite soetamist,
  • arvestada keskkonnale ligipääsetavust läbi universaalse disaini, mis aitab ehitada hooned ja tänavad nii, et lastega emad, puuetega inimesed kui eakad saaksid takistusteta liikuda.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...