22. aprill 2010

Kopli trolliliin jääb alles!

Saatsid erineivad inimesed arupärimisi ja täna tuli vastus. Tore, meie oleme rahul, kavandatud nr 9 trolliliini lühendamist Maleva tänava otsani ei tehta.
Eesmärk sai täidetud - trollid Koplist ei kao, vähemalt nii väidab Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo oma kirjas. Teine asi on muidugi linnaametnike silmaring, mis kahjuks piirdub vaid rekonstrueeritud Kopli tänavaga. Paraku sõidab tramm Koplist Ülemistele või Kadriorgu ja kõik trammipeatused pole sobilikud liikumispuudega inimesele ratastooliga kasutamiseks. Juhtisin sellele küsimusele tähelepanu Mustamäe Halduskogu koosolekul 20. 04.2010, kus oli arutusel ühistransport Tallinnas ja lisaks küsisin, et kui käivitud projekt Lasnamäe tramm, siis kas on tagatud alla kanalisse puuetega inimestele ligipääs trammini. Transpordiameti juhataja asetäitja vastas, et selle projekti arendamisel arvestatakse sellega.

Verel tundsin huvi, et kui madalapõhjalised trollid, trammid ja bussid on olemas, siis miks neid ei kasutata õhtutundidel. Vajavad ju teisedki inimesed madalapõhjalist ühistransporti. Näiteks väikelastega emad, lapsed, eakad, liikumispuudega linnakodanikud ja turistid. See võeti teadmiseks ja tegeletakse sellega.

Viimaks tundsin muret, et miks ühistranspordipeatustes on tabelid kellaaegadega nii väikeses kirjas ja nii kõrgel, et neid on kehva lugeda. Pealegi on bussipeatused pimedal ajal halvasti valgustatud. Transpordiameti juhataja asetäitja teatas, et neid pannakse üles keskmise naisterahva kõrgusele. Muigama ajas, sest mina oma 1.78 sm pikkusega olen kindlasti üle keskmise. Selgus, et pole nõuet kui kõrgel peavad plaanid peatustes olema ja kahjuks arvati, et kui madalamale panna, siis lõhutakse need ära. Samas väiksemad vanainimesed ja lapsed, ratastoolis inimestel on väga kehv sealt midagi välja lugeda. Probleemidena tõid teisedki halduskogu liikmed välja ka ühistranspordi graafikute hõrendamise, bussinumbrite kehva nähtavuse, eriti tagumisel küljel, liinilt ära jäävate, kuid plaanis olnud, trollide ootamine, madalate busside asendamine kõrgetega. Reisisaatjatest seekord ei räägitud, nad on piisavalt nähtavad.

Lisan reisisaatja tööjuhendi, siis teate kuidas nad teile appi tõttavad.
TALLINNA AUTOBUSSIKOONDISE AS REISISAATJA TÖÖJUHEND
1. Ametikoht: reisisaatja
2. Asend: ÄÜ Tallinna Linnaliinid
3. Alluvus: Allub veokorralduse osakonna juhatajale ning tööajal bussijuhile
4. Ametikoha eesmärk:
Reisijate meeldiva teenindamise ja turvalisuse tagamine
5. Tööülesanded:
5.1. Alustab töökohustuste täitmist bussis vastavalt töögraafikule ning fikseerib elektronkompostris vastava arvestuslipiku ja kinnitab seejärel reisisaatja töölehearuande külge.
5.2. Võtab bussijuhilt allkirja vastu sõidutalonge ja vahetusraha. Vahetuse lõppedes tagastab bussijuhile allkirja vastu sõidutalongide müügist saadud tulemi ja müümata jäänud sõidutalongid
5.3. Müüb sõidutalonge
5.4. Jälgib ja juhendab sõidutalongide õigeaegset komposteerimist reisijate poolt. Vajadusel juhib reisijate tähelepanu sõidu eest tasumise vajalikkusele.
5.5. Annab informatsiooni sõidutalongide hankimise võimaluste, nende hindade, sõidusoodustuste ja tasuta sõidu õiguse kohta .
5.6. Annab vajadusel reisijatele informatsiooni antud liini kulgemise kohta ja ümberistumise võimalustest
5.7. Juhendab salongis reisijate liikumist : bussijuhi kabiini juurest ja uste eest salongi keskele, väljumissooviks vajutada stopp-nuppu ja liikuda uste juurde jne
5.8. Abistab väikelapse emasid ja puuetega inimesi bussi sisenemisel ja väljumisel
5.9. Aitab väikelapse emasid ja puuetega inimesi istekoha leidmisel
5.10. Tagab bussis rahumeelse olukorra sõidu ajal. Vajadusel teeb märkuseid või teatab korrarikkujatest bussijuhile
5.11. Informeerib sõitjaid liiklusummikutest, liiklusõnnetustest ja bussi tehnilistest riketest. Vajadusel organiseerib reisijate bussist väljumist ning edasisõitu samas suunas minevatele bussidele
5.12. Abistab bussijuhti ohutuse tagamisel liiklusõnnetuse või mõne muu liiklusseisakut takistava asjaolu kõrvaldamisel
6. Vastutus:
6.1. Vastutab reisijate meeldiva ja häireteta teenindamise eest
6.2. Sõidutalongide ausa müümise eest
6.3. Bussijuhi õigeaegse informeerimise eest reisijaid häirivatest olukordadest bussis
6.4. Vastutab temale usaldatud materiaalsete väärtuste ( sõidutalongid, raha), tööriietuse ja varustuse säilimise eest
6.5. Vastutab süülise tegevuse või tegevusetusega tööandjale tekitatud kahju eest
7. Kohustused:
7.1. Tööle ilmuda vastavalt töögraafikus ettenähtud ajal ja kohas
7.2. Võtta bussijuhilt tööpäeva alguses allkirja vastu sõidutalongid ja vahetusraha ning töö lõppedes tagastada bussijuhile allkirja vastu tulemi ning müümata sõidutalongid
7.1. Kanda ettenähtud tööriietust
7.2. Teavitada töö käigus tekkinud probleemidest vastava veokorralduse osakonna juhatajat
7.3. Täita bussijuhi poolt antud operatiivseid korraldusi reisijate teenindamisega seotud eriolukordade lahendamiseks
7.4. Teatada tööle mitteilmumise põhjustest tööpäeva hommikul oma vahetule ülemusele
7.5. Täita töö – ja tuleohutuse eeskirju
8. Õigused
8.1. Saada bussijuhilt tööpäeva alguses sõidutalonge ja vahetusraha
8.2. Saada informatsiooni liini kulgemise ja liiniaegade muudatuste kohta
8.3. Kutsuda korrale reisijad, kes häirivad kaasreisijaid ning vajadusel teavitada politseid
8.4. Teha ettepanekuid töökorralduse parandamiseks
8.5. Saada enne tööle asumist tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust
9. Muud nõuded.
9.1 Riigikeele oskus suhtlustasandil
9.2. Ausus
9.3. Hea suhtlemisoskus
9.4. Korrektne välimus
9.5. Abivalmidus
9.6. Organiseerimisvõime

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...