15. aprill 2010

Mustamäe vajab supikööki!

Kadi Pärnitsaga sai sel teemal pikal räägitud. Ka Volikogu sotsiaalkomisjoni väljasõidu istungil 03.03.2010 sai sellest teemast räägitud. Nüüd siis on Kadi kirjutanud Pealinna lehte ka artikli töötusest ja supiköögi vajadusest. Samuti jagan tema arvamust, et sotsiaaltoetuste määramine on ajast ja arust...

Töötuse painega rinda pistmiseks peavad pingutama kõik

15.04.2010

Riikliku toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord on ajast ja arust, leiab Tallinna volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Kadi Pärnits. Üks tänastest tõsistest sotsiaalprobleemidest on see, et sotsiaalmajutusüksustesse paigutamise järjekorras ootab ligi 400 inimest ja samal ajal suureneb sinna paigutamist vajavate inimeste hulk üürivõlglaste arvelt, kes oma senistest kodudest lahkuma peavad. Sotsiaalmajutusüksused ajavad oma asja kuidagi ära, kuid lähitulevikus on oluline, et varjupaigateenust ei peaks osutama keldrites.

Odavad öömajad

Kuigi sotsiaalmajutust vajavad lähiajal üha enamad rahumeelsed pereinimesed, ei ole linnaosad uue sotsiaalmaja avamisest alati vaimustuses. Mustamäel on Akadeemia tee ümbruse turvalisus ja õhustik paranenud alates sealsete ühiselamute sulgemisest, ja et kaks sotsiaalmajutusüksust seal juba on, võib kolmanda avamine sealsamas olla ümbruskonna elanike jaoks probleemne. Varjupaigateenuse tervikut silmas pidades on oluline pakkuda seda eri linnaosades. Kahtlemata on linna tehtud töö varjupaikade loomisel kaasa toonud selle, et viimastel aastatel ei ole inimesi surnuks külmunud, abivajajad saavad ulualust ning vajadusel resotsialiseerumise teenust. Hind – sotsiaalmajutusüksuses elamisel 600 ja varjupaigas 300 krooni kuus – on selline, millele linn maksab oluliselt peale, kuid arvestades kas või toimetulekutoetuse äärmiselt madalat taset, ei ole öömaja hinda võimalik eriti palju tõsta.

Igati mõistlik oleks, et see 300 krooni kuuluks toimetulekutoetuse maksmisel üürikuluna kompenseerimisele. Täna see nii ei ole – toimetuleku määramise ja maksmise kord on ajast ja arust ega arvesta tänast olukorda. Siin peaks valitsevad erakonnad asja tervikuna üle vaatama. Teine asi on hädasolijatele söögi muretsemine – sellest on pikalt räägitud, et firmadel võiks raskel ajal olla õigus pakkuda varjupaikadele lihtsamaidki toiduaineid, millel «parim enne» möödas.

Vaja veel supikööke


Kahtlemata on lähiaja tõsine küsimus täiendava supiköögi avamine Mustamäel. Praegu pakub odava toidu võimalust päevakeskus. Kui seni oleme harjunud, et päevakeskused on kohad, kus eakatele pakutakse ühist ajaveetmist, odavamat söömisvõimalust ja igapäevateenuseid, siis praegu on võimalik ka töötutel kasutada päevakeskuses internetti ja lugeda ajalehti. Ka lõunasööki on võimalik osta väga soodsate hindadega, Mustamäel näiteks maksab supp 9 ja praadi 20 krooni. Eri ringide võimaldamine töötutele ja päevakeskuste pikem lahtiolekuaeg (praegu avatud kella viieni) vajaks juba lisavahendite leidmist.

Vaadates toimetulekutoetuse saajate arvu tõusu, aegunud korda ja keerulisi probleeme ning mitmeid rakendamist vajavaid toetusi (toasooja, veehinna ja maamaksu kompenseerimine), on sageli keeruline sotsiaalmajutusüksuste ja varjupaikade järjekordi vältida. Linn peab kindlasti toetuste taotlemise korrad üle vaatama, et vältida asjatuid lisapingeid. Väga kahju on sellest, et meie keskvalitsus on nii kaugel reaalse olukorra adekvaatsest hindamisest ja kiirustab omavalitsuste vastuseisust hoolimata aprillist käivitama uut sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrit, mis teeb sotsiaaltöötajate elu veelgi keerulisemaks ja võib kaasa tuua tõrked inimeste teenindamisel. Hea meel on aga kokkuleppe üle linna tasandil, et lisaressursi tekkimisel lisatakse esimeses järjekorras lisavahendeid sotsiaaltööks ja teenuste osutamiseks.

Kommentaare ei ole:

Tuneesia reisi pilte läbi fotokaamera.

Reis toimus koos kalli õe Tiiuga 28.04.- 05.05.2023. Olen tänulik, et Tiiu mu reisile kutsus. See oli väga ilus reis Tuneesias.  Mälestused ...