2. aprill 2010

Mustamäe Halduskogu revisjonikomisjon tuli kokku 30 03 2010

Jüri Saar saatis kutse paar nädalat tagasi. Revisjoni komisjoni liikmetest tuli 1. koosolekule kohale kõik komisjoniliikmed:
Jüri Saar (esimees) HK – IRL
Tiia Tiik HK – SDE
Tiit Kivikas – HK – KESK
Matti Tarum HK – IRL
Kaido Kaaberma HK – REF

Vaatasime läbi Mustamäe Linnaosa Halduskogu revisjonikomisjoni tööplaani 2010.aastaks, tegime ettepanekuid ja täiendusi ja valisime aseesimeheks Tiit Kivikase. Nemad selle tööga komisjonides rohek kursis. Revisjonikomisjon tegutseb Tallinna põhimääruse § 100 lg 3 alusel ja kontrollib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras halduskogu otsuste täitmist ja komisjonide töökorraldust. Komisjoni eesmärk on kindlustandva ja konsulteeriva tegevuse kaudu halduskogule lisaväärtuse andmine. Tegelikkuses saame teha ettepanekuid ja anda soovitusi. Otsustasime suve lõpus teha kokkuvõtteid I poolaasta kohta ja vajadusel teha täiendusi tööplaani.

Kommentaare ei ole:

Meie reisiblogi - autoreis Sitsiiliasse 2

 2.päev, 20.juuni 2021 On pühapäeva hommik Poolas ja alustame sõitu juba kl 7.20, sest kell on tund aega erinev Eesti ajast. Lomzas on soo...