18. aprill 2010

Mustamäe sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 06.04.2010

Päevakorras oli ülevaade Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonna tööst. Kuigi jah oleme sotsiaalkomisjoni liikmetena osalenud komisjonide töös ja üldine ülevaade on olemas. Nüüd siis saime ka I kvartali kulud. Marika Lillemäe, kes on sotsiaalhoolekande osakonnajuhataja asetäitja, andis ülevaate 2010. aasta I kvartali kohta ja selgitas väljavõtet toetuste määramise kasutamise kohta. Võrreldes 2009.aastaga on toimetulekutoetuse saajate arv kasvanud 80 perelt 910-le, seega on tõus 11 korda!!!

Alates 1. aprillis rakendus STAR programm ja küsisin selle kasutusele võtmise kohta. Castuse sain, et praegu toimetulekutoetuse arvestamisel tööl 6 spetsialisti ja hooldaja määramisel 3 spetsialisti. Uus programm on mahukas ja aega nõudev, mistõttu jõuame taotlused ja dokumendid vastu võtta. Pärast peame looma leibkonnad ja andmed sisestama. Programmi viga on see, et ta ei väljasta veateateid ja olen seda ise proovinud, kuid see on võrreldes eelmise programmiga aega ja lisatööd nõudev. Selgus ka tõsiasi, et sel aastal pole linnaosadel korteritekohandamise toetust, mis on väga vajalik puuetega inimestele ja eakatele, et teha minimaalsed kohandamised pääsemaks kööki või siis WC-sse või pesema. Vajalik, kuid raha pole Tallinna linna eelarves, samas on täiendavat ravomitoetust pool miljonit ja sellest on kulunud juba üüle 134 tuhande krooni. Marika Lillemäe rääkis, et sellel aastal on täiendavad toetused vee hinnakompensatsioon, mis lõppeb aprillis ja algab taas septembris. Soojakulude toetuse puhul oli esimene etapp kuni märtsini ja teine algab aprillist.

Järgmisel koosolekul saame rohkem teada eluasemekomisjni tööst ja ka korterite jagamisest Raadiku tänaval.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...