24. aprill 2010

Tänavused lõpukirjandi teemad

Teemad täis üllatusi ja hoian pöialt oma õetütre Mai-Liisule, kes praegu agaralt oma lõpukirjandit kirjutab. Ta tubli neiu ja loodan, et ta endale mingi meeldiva teema välja valis. Teemad järgmised:

1. Ühiskond kui noorsoo väärtuste kujundaja
Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, mida peaks ühiskond tegema noorte väärtushinnangute kujundamisel või on see vabas ühiskonnas iga inimese isiklik küsimus. Arutle ka selle üle, mis tähendus on tänapäeval kümnel käsul ning kuidas peaksime suhtuma demokraatlikule ühiskonnale iseloomulikesse väärtustesse, nt vabadus, vastutus, solidaarsus, sallivus jms. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

2. Rahva hing ja iseloom avaldub tema kirjanduses

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid loetud kirjanduse põhjal, mis iseloomustab eestlaste (või mõne muu rahva) hingelaadi. Arutle ka selle üle, millised iseloomujooned on eestlastele (või mõnele muule rahvale) omased ning mis on mõjutanud nende kujunemist. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

3. „Õppige seda tõsiselt võtma, mis on tõsiselt võtmist väärt ..." (Hermann Hesse)
Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, mis nähtused/probleemid domineerivad tänapäeva meedias ning kuidas kujundatakse nende kaudu inimeste mõttemaailma. Arutle ka selle üle, miks huvitavad ning mõjutavad elu pisiasjad ja -seigad inimesi sageli rohkem kui suured probleemid. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

4. Haridus - kas kohustus või võimalus?
Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid hariduse rolli inimese elus, lähtudes sellest, kas enese harimine on kodaniku kohustus ühiskonna ees või võimalus leida enda jaoks huvitav ning innustav enesetäiendamise ja arengutee. Arutle õppimise ja enesetäiendamise motiivide ning tähenduse üle inimese elus. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

5. „Me kõik elame sama taeva all, kuid meil kõigil ei ole üks ja sama silmapiir." (Konrad Adenauer)
Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid erinevate ühiskonnakorralduste ja kultuuritraditsioonide mõju inimeste elukäsitusele. Arutle ka selle üle, kas ja kuidas erineva usu- ja kultuuritaustaga riigid ja/või inimesed võiks jõuda suurema üksteisemõistmiseni. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

6. Ajaloos vastutab kõige eest järelpõlv
Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, kuidas mõjutab eri riikide ja rahvaste ajalugu nende tänapäeva. Milliseid probleeme tekitavad Eesti ja/või maailma poliitikas mineviku varjud ning miks need takistavad sageli probleemide lahendamist? Arutle ka selle üle, mis on tänastele sugupõlvedele minevikku suunatud maailmanägemises head ja halba. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

7. Kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste maailmapilti?

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, kas ja kuidas on teaduse ja tehnika areng muutnud inimeste arusaama maailmast. Arutle ka selle üle, milliseid võimalusi tehnika areng inimestele pakub ja milles väljenduvad tehnoloogiliste katastroofide ohud. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

8. Argipäev vajab muinasjutte
Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, miks vajab inimene kauneid kunste ja meelelahutust. Mida suudab tänapäeva kirjandus/muusika/teater/filmikunst pakkuda igapäevaelu rikastamiseks? Millistele inimese vajadustele rõhumine tagab meelelahutustööstusele hiiglasliku turu ja kasumi? Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

9. Oo, sport, sa oled raha!

Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid spordimaailma üha suuremat sõltuvust rahast. Too näiteid selle kohta, kuidas sport lähtub aina rohkem ärimaailma reeglitest ning arutle, missugused kõlbelised probleemid sellega kaasnevad. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

10. Igaühe õnn on kordumatu
Kirjuta arutlev kirjand (600-800 sõna), milles analüüsid, kas õnn tähendab igaühe jaoks üht ja sama või sõltub see üksikisikust ja kultuurist. Arutle ka selle üle, kas õnn on ajas püsiv nähtus ning millega inimesed õnne ja õnnetunnet tavaliselt seostavad. Võid tõlgendada teemat ka muul moel.

Postimees.ee kutsub lugejaid kirjutama selle loo kommentaaridesse, millise teema teie oleksite valinud ning millest teie kirjand oleks jutustanud.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...