14. mai 2011

Aprillikuu Mustamäe Halduskogu sotsiaalkomisjonis

Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimus 25.04.2011 Mustamäe Linnaosa Valitsuses ja sel korral oli teemaks Tallinna linna teise abipaketi meetmed – tasuta hambaravi ja hooldusravi kompenseerimine.

Hambaravist. Komisjoni esimees Mark Levin selgitas, et sel aastal on hambaravi kompensatsioon Tallinna 2. abipaketi meetmetes 195 eurot. Inimene tuleb Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonda ja saab siit saatekirja, mille lausel pannakse ta järjekorda. Selle abipaketi raha eest saab jagatud 5 miljonit sel aastal ja 2012. aastal 5 miljonit. Sisaldab inimesele uuringut ehk hinnangut hammaste olukorra kohta, panoraamvõtet ja siis stomatoloog otsustab palju saab ravida. Maret Maripuu rääkis, et pikalt oli probleem, et Haigekassa tahtis sõlmida lepinguid, kuid keegi ei soovinud lastele hambaravi pakkuma. Samuti on hetkel kaheldav, kas see on ikka see kõige õigem koht, kuhu raha panna. Marika Lillemäe selgitas, et hambaravi abipakett käivitus 17.01.2011 ja seisuga 01.04.2011 oli 72 klienti sooviavalduse esitanud. Arvuliselt ei ole linnaosade numbrid ära jaotatud, põhitingimus on, et inimene peab olema töötuna Töötukassas arvel üle 12 kuu ja on toimetuleku toetuse saajad.

Mina näen probleemi, et sellistel tingimustel jäävad abivajajate ringist välja eakad, lühema ajaga töötud ja puuetega inimesed, kes ka abivajavad, sest ei suuda oma pensionitest ja toetustest hambaravi kulusid katta. Leidsime, et probleem on ka puuetega laste hambaravimine, sest vajavad narkoosis hammaste ravi. Praegu on tingimused täpselt paika pandud, et peab olema pikaajaline töötu ja toimetulekutoetuse saaja.

Hooldusravist. Mark Levin teatas, et alates 01.01.2010 rakendus hooldusravis patsiendi omaosalus, pension siiski katab need kulud, mis on kokku 3030 krooni kui inimene on kuu aega hooldushaiglas. Aga klient peab maksma ka korteri kommunaalkulud, osad inimesed ei saa ja osad ei taha maksta. Marika Lillemäe selgitas, et Mustamäele eraldas Tallinna linnavalitsus 58 juhtu aastas. Sel aastal on hüvitatakse teise abipaketist inimese omaosalus 6 eurot päevas ja kuni 30 päeva kompenseeritakse aastas inimese kohta. Mustamäe linnaosavalitsusele on antud õigus otsustada, kes sotsiaaltoetust saavad. Mõnikord toovad inimesed arved, teinekord anname garantiikirju. Mustamäe sotsiaalkomisjon otsustab. Praegu on nii, et inimene toob arve ja meie tagantjärele kanname raha üle.

Saime teada, et hooldusravi järjekord on Tallinnas 2 nädalast kuni 1 kuuni. Näiteks Läti tervishoiutöötajatega kohtumisel selgus, et Riias pole järjekordi, sest kliendi omaosalus on nii suur, et inimesed ei jõua seda maksta. Euroopas on nii, et Haigekassa tasub 65% ja inimene tasub ise 15% ja ülejäänud tasub kohalik omavalitsus hooldusravi kuludest. Eestis on Haigekassa osalus 85% ja inimese osalus 15%. Ravimite omaosalus on vähenenud. Meil on hooldekodu tasu väiksem, kui hooldusravis. Hooldekodus tasub inimene 95% oma sissetulekust, ülejäänud osa tasuvad pereliikmed või kohalik omavalitsus. Kui inimene vajab hooldust, siis on vaja hooldekodu teenust. Probleem on see, et psühhiaatrilisi kliente pole kuhugi panna, sest kohti ei ole. Kui riigi poolt anti 2005.aastal üle hooldaja toetus, siis oli jutt, et vajadusel tellime juurde geriaatrilise hindamise. Alar Sepp tegi ettepaneku haigla juurde teha hooldekodu. Mina lisasin, et mõned haiglad on seda juba teinud. Näiteks Valga haiglas on üks osakond hooldekoduks.

Küsisin kas on muudatusi hooldaja määramisel? Mõnedes valdades on teatatud, et järgmisest aastast pereliikmeid hooldajateks ei määrata. Saime teada, et Tallinnas on kõik sama agaiga linn ja vald on oma korra teinud. Tallinnas on tingimus, et ei tööta, ei tohi õppida, ei tohi olla töötuna arvel, ei ole lapsehoolduspuhkusel, ei ole puudega ja seda korda pole muudetud. Alar Sepp teatas, et Tervishoiu Kõrgkoolis on 16 – 20.05.2011 rahvusvaheline nädal.

Arutasime ka mida teha nende sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmetena, kes komisjoni töös ei osale.Mustamäe Halduskogu esimees Igor Kravtsenko, kes osales külalisena teatas, et siis peavad olema uued kandidaadid. Soovisime minna järgmisel koosolekul tutvuma Nõmme tervisekeskuses tegutsevate munitsipaalarstide tööga. Komisjoni esimees lubas vaadata kas saame sinna minna.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...