30. august 2011

Võltsitud parkimiskaartide kasutajad hakkavad trahvi maksma

Raepress teatas täna, et võltsitud parkimiskaartide kasutajad hakkavad trahvi maksma

Tallinna Transpordiamet ja AS Ühisteenused poolt loodud veebirakendus võimaldab kontrollida liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukijuhi parkimiskaardi kehtivust Tallinnas. Tallinna Transpordiamet ja AS Ühisteenused lõid elektroonilise parkimislubade süsteemi www.parkimine.ee raames Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukijuhi parkimiskaardi kehtivuse kontrolli võimaldava veebirakenduse. Nüüdsest saab nende parkimislubade kehtivust operatiivselt kontrollida mobiilse päringu abil.

Augusti keskpaiku loodud veebirakenduse eesmärk on korrastada liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukijuhi parkimiskaartide kasutamist Tallinnas. Abilinnapea Taavi Aasa sõnul tingis sellise rakenduse loomise parkimiskaartide kuritarvitamine. „Edaspidi saab tänaval otse auto kõrval kontrollida, kas liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukijuhi parkimiskaart on üldse väljastatud ja kaua see kehtib,“ ütles Aas.

ASi Ühisteenused juhatuse liikme Alar Vasemägi sõnul on uue süsteemi abil avastatud mitmeid võltsitud liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukijuhi parkimiskaarte. “Kõige rohkem on võltsitud parkimislubadega pargitud sõidukeid Tallinna Vanalinna parkimisalal ja selle lähiümbruses. Tänu uuele süsteemile saame kindlustada puuetega inimestele tulevikus paremad parkimisvõimalused.”

Alar Vasemägi lisas, et veebirakenduse vastu on tundnud huvi ka teised kohalikud omavalitsused, kellega hetkel käivad läbirääkimised koostöö osas. Võltsitud liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukijuhi parkimisloaga Tallinna tasulisel valveta parkimisalal pargitud sõiduki avastamisel vormistatakse auto kasutajale viivistasu otsus või valesti parkimise korral määratakse munitsipaalpolitsei ametniku poolt trahviotsus.

Parkimiskaartide väljastamine Tallinnas:

Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakond võtab taotlusi vastu ja väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarte Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse Teenindusbüroos (Roosikrantsi tn. poolne sissekäik) laud 3. Ratastoolis pääseb sisse peaukse kaudu ja siis tuleb klienditeenindaja ise kaarti vormistama.

Vastuvõtuajad :

E - 08:15 - 18:00; T - N 08:15 - 17:00; R - 08:15 - 14:00; Lõuna 12:00 - 13:00 (reedel lõunat ei ole) . Info telefonil 640 4456

Kaardi taotlemiseks esitada kaardi väljastajale:

 1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);
 2. puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
 3. eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta;
 4. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm.

  Parkimiskaardi väljastamisel ja kasutamisel lähtutakse järgmisest seadustest:

  1) Liiklusseadus
  § 68. Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused:

  (1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.
  (2) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib tema kasutuses olevat sõidukit liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi olemasolul parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta.
  (3) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, tohib:
  1) asulas peatuda ja parkida peatumist või parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes jalakäijale sõiduteest kaugemal kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba ei kehti teelõigul, mis on tähistatud peatumise keelujoonega;
  2) parkida parkimist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja õueala teel väljaspool parklat kohas, kus see ei takista jalakäijaid ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.
  (4) Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart, võib asulas peatuda peatumist keelavate liiklusmärkide mõjupiirkonnas liikumispuudega või pimeda inimese sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist väljalaskmiseks.

2) Sotsiaalministri 23. detsembri 2010. a. määrus nr 90

3) Liiklusseadus

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...