23. veebruar 2013

Jaanuarikuu sotsiaalkomisjonis

28.01.2013 toimus Mustamäe halduskogu sotsiaalkomisjoni koosolek Haabersti Hooldusravikliinikus, Ehitajate tee 137. Osalesid: Mark Levin, Maarika Lillemäe, Tiia Tiik, Mare Leppik. Teemaks oli taastus- ja hooldusravi võimalused. Koosoleku juhataja Mark Levin selgitas hooldusravi võimalustest ja probleemidest, sest eelmisel aastal valminud hooldusravikliinikus on 85 voodikohta finantseeritud haigekassa rahastusega, kuid vajadus on 150 voodikoha rahastus, sest järjekorras on üle 130 inimese ja 2 kuu pikkune järjekord. Samas järjekord ei liigu, sest haiglatest tuuakse otse üle ja tavajärjekord ei liigu. Need inimesed on Õismäelt ja Mustamäelt ning mõned on ka Põhja-Tallinnast. Kui on vajadus, siis otsustasime pakkuda ka tasulist hooldust 25 eurot ööpäevas ja siis on võimalus ise maksta voodikoha eest. Inimesed tulevad teistest hooldusravihaiglatest nagu Hiiult, Kallaverest, Keilast jne. Mina küsisin, et kui suur on naiste ja meeste osakaal klientuurist ja sain vastuseks, et 75% hooldusravikliiniku klientidest on eakad naised. See probleem hooldusravi kohtadega on olnud pidev ja pensionäride osakaal rahvastikust suureneb Mustamäel ja Tallinnas aasta-aastalt.

Maarika Lillemäe, Mustamäe sotsiaalosakonna juhataja täpsustas, et seniks saavad kodus hakkama, sest hooldusravi omaosalus on kallis ja inimesed on küsinud ühekordseid toetuseid. Mina olen arvamusel, et kes vajab pidevalt hooldust peaks olema hooldekodus. Mark Levin kurtis, et mõned kliendid võivad olla psühhiaatrilises geriaatrias, kuid rahastuse puudumisel me seda osakonda avada pole saanud. Inimesed tulevad hooldusravile perearsti saatekirja alusel. On olnud probleeme psühhiaatriliste klientidega ja nad on paigutatud psühhiaatriahaiglasse. Probleemseteks klientideks on ka narkomaanid, ravimid ja erinevad nakkusohtlikud haigused, mille tõttu me ei saa neid haiglasse ravile võtta. Mina püüdsin saada selgust teise teema kohta, milleks oli taastusravi võimalused. Tean, et sinna suunab kas perearst või taastusraviarst, kes määrab vajalikud teenused ja protseduurid. Mark Levin rääkis, et taastusravi eest maksab haigekaasa vähesel määral, kuid vajadus on suurem, üksikud saavad rehabilitatsiooniplaani alusel tasuta teenuseid kasutada. 
 
Seejärel arutasime I poolaasta kalenderplaani ja täiendasime seda järgmiste ettepanekutega:
Veebruar – terviseedendusest Mustmäel ja vajalik täpsustada Alar Sepaga ja kutsusda Mustamäe linnaosa terivseedenduse spetsialist Riina Jõgi rääkima terviseedendusest  Tallinnas ja tutvustada välja antud terviseedenduse kogumikku.
Märts – Tutvumine kas Meremeeste haigla polikliiniku või Pelgulinna sünnitusmaja  pakutavate teenustega.
Aprill – kodutute olukord ja varjupaikade töö Männiku tee 92, Kauge 4 kodutute öömaja olukord ja võimalused. Ettepanek kutsuda rääkima Katri Heinjärv.
Mai - Mustamäe polikliiniku vajadused ja remondi võimalik planeerimine.
Juuni – Kadaka tee 153 asuva lastekodu külastus ja samas asuva puuetega inimeste töökeskus Juks tegevus. 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...