2. veebruar 2013

Ligipääsetavusest Põhja-Tallinnas

Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingul valmis Põhja-Tallinna kõnniteede ja ülekäiguradade audit. Ja Arko Vool ning Jüri Järve andsid intervjuu ERR Aktuaalsele Kaamerale ja Tallinna TV-le, mida saad vaadata siit.


Tallinna Kommunaalamet tellis 2012. aasta sügisel Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingult  Põhja-Tallinna linnaosa kõnniteede ja ülekäiguradade kaardistamise. Töösse kaasati Põhja-Tallinna Pimedate Ühingu eksperdid. Liikumistakistusi ja liiklusturvalisust hinnati liikumis- ja nägemispuudega inimeste erivajadusi silmas pidades. Projekti võib pidada 2011. aastal Tallinna kesklinnas tehtud analoogse töö jätkuks.
Mahukast projektist tehakse  kokkuvõtteid 31. jaanuaril  toimuval ümarlaual, millest võtavad osa töö tegijad nii liikumispuudega inimeste kui pimedate ühingust ning esindajad Tallinna erinevatest ametitest. Infopäeval antakse tellijale üle detailne takistuste ja invaparkimiskohtade aruanne nii trükituna kui CD-l. Kõik huvilised, keda huvitab liikumisvabaduse temaatika, on oodatud kell 14.00 algavale mõttevahetusele Tallinna puuetega inimeste tegevuskeskusesse Endla 59.
Projektimeeskonna juht Jüri Järve tutvustab andmekogumise metoodikat, analüüsivõimalusi ja veebilahendust, kus info avaldatakse. Kogutud andmed liidetakse üle-eestilise liikumisvabaduse portaaliga www.liikumisvabadus.invainfo.ee veebikaardi sektsioonis. Nimetatud portaali kogutakse infot ehitiste ja rajatiste ligipääsetavusest üle Eesti. 
Liikumispuudega inimeste seisukohast kaardistati Linnahalli - Kultuurikilomeetri - Meremuuseumi - Tööstuse - Kopli tn - Balti jaama - Rannamäe tee ning Linnahalliga piirnev ala. Lisaks planeeritule kaardistati Telliskivi - Rohu - Tehnika - Paldiski mnt –Toompuiestee - Balti jaama piirkond. Läbiti ligi 100 km teid ja tehti üle 350 foto, millest veebikaardile kanti 55 km teid. Teekonnal fikseeriti ligi 300 erinevat liikumistakistust. Pimedate ja vaegnägijate seisukohast hinnati 18 olulise ülekäiguraja ja ristmiku liiklusohutust, ühtegi täielikult kohandatud ja nägemispuudega inimeste vajadustele vastavat ristmikku ei tuvastatud.
Kaardistaja Arko Voolu hinnangul on kaardistatud piirkonnas vähe liikumisabivahendeid kasutavatele inimestele hästi läbitavaid teid. Kalamaja piirkond paistis silma väga lagunenud ja kõrgete äärekividega kõnniteedega, kus ratastoolikasutaja on sunnitud liiklema sõiduteel. Samas on tegemist asumiga, kus sotsiaalmajades elab palju liikumispuudega inimesi, kel liikumisvabadus on oluline. Hea mulje jättis 2-kilomeetrine lõik, mis ühendab Balti jaama Sitsimäega. Samas oli ka sel lõigul pimedatele ohtlikke ülekäiguradu trammile pääsemiseks.
Jüri Järve: „ Loodame tehtud tööst linnale praktilist kasu. Auditile tuginedes saavad vastutavad ametid planeerida nii lühi- kui pikaajalisi kavasid olukorra parandamiseks. Töö peab olema süstemaatiline, sest ootamatu auk, lahtine vihmaveerenn, nihkunud kanalisatsiooniluuk on reaalne oht nii nägemispuudega kui liikumisabivahendeid kasutavale inimesele, lapsevankriga liikujale, eakale, jalgratturile, samuti tavakõndijale.“
Tallinna abilinnapea  Kalle Klandorf lisas, et tänu auditile valmis novembris Soo tänava rekonstrueerimisprojekt, mis  kooskõlastati  Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu poolt  ja milles on juba arvestatud auditis tehtud ettepanekuid. „Kõik projektis tähistatud ülekäigurajad on varustatud pimedatele mõeldud reljeefsete kõnniteeplaatidega ning äärekivid ülekäiguraja ees on madaldatud 2-3 sentimeetrini.“
Kuna kaardistamine seondub vahetult linnakeskkonna turvalisuse ning liikumis- ja nägemispuudega linnakodanike ohutusega, siis rahastas projekti Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjon. 
Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu juhid loodavad, et hea koostöö jätkub ja kõikide linnaosade ülekäigurajad ja ristmikud saavad aja jooksul auditeeritud ja korrastatud.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...