17. jaanuar 2014

Tööd alustas perekeskne perekeskusKäisin 15.jaanuaril perekeskse perekeskuse infotunnil Tallinnas, Endla 59 suures saalis. Tutvustati selle aasta jaanuaris uksed avanud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskus tutvustas pakutavaid teenuseid, meeskonda ning kuulasin ka ettekandeid, mille korraldajad lubasid panna välja oma kodulehele. Panen ka siia info välja, kellel soovi, siis teab kuhu vajaudsel pöörduda. Registreerida saab ette nii kodulehe kui ka telefoni teel.  Kodulehe ja broneerimise ajad leiate siit.  


Hind sõltub sellest kui kogenud praktik nõustaja on. Kärt Kase ja Pia Ruotsala – 25 eurot/tund, Ülo Vaher – 10 eurot/tund. Vähekindlustatutele ehk vaesuspiiril või alla selle elavatele inimestele on teenused tasuta. Vaesuspiir on see, kui pere netosissetulek jagatuna pereliikmete peale on 300 eurot või alla selle. Tihti elavad vaesuspiiril üksikvanemaga pered, pensionärid ja paljulapselised. Kui pereliige on töötu, siis on vaesusrisk suurem.
Loomulikult oleme tänulikud annetuste eest. Meie rekvisiidid on järgmised:
Konto omanik: EELK Peretöö, Konto number: 10220226191220. Arvelduskonto number rahvusvahelises vormis: IBAN : EE811010220226191220, BIC/SWIFT: EEUHEE2X . Eestis saab mittetulundusühingutele tehtud annetustelt tulumaksu tagasi kui annetuse selgituse juurde märkida oma isikukood.


Infopäeval oli tutvustus: Loodavas perekeskuses hakatakse pakkuma psühholoogilise nõustamise teenust, mis on vähekindlustatutele tasuta lootuses leevendada sellega abivajajatele pikki ootejärjekordi. Samuti hakatakse tegelema kristliku nõustamise ja hingehoiuteenusega, mida seni on pakkunud ainult vaimulikud, nüüdsest aga ka pereteraapia taustaga professionaalid. Eesmärgiks on käivitada perekeskne perenõustamisteenus Tallinna kesklinnas ja Harku vallas, mis on avatud kõikidele Harjumaa elanikele. Koostöö laieneb ka Keila valla elanikele.

Esimene infotund on Tallinnas, sarnased ettevõtmised toimuvad 24.01 Keilas ja 29.01 Harku vallas. EELK Perekeskse perenõustamise käivitamise projekti suurrahastaja aastal 2014. a. on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital(KÜSK).
Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala tutvustas EELK Perekeskuse tegevust ja visiooni -kes me oleme ja mida me teeme. Pia arutles, kui on ühine kutse ja siht, siis kuidas sinna läbi perenõustamise jõuda ning kuidas EELK Perekeskus saab toetada Eesti peresid ja Harjumaa sotsiaaltööd. 
Helen Sööl, perekeskuse vabatahtlik nõustaja, tegi ettekande teemal „Perevägivalla käsitlustest, olemusest ja mõjust“. Uuringud näitavad, et soopõhine perevägivald on meie ühiskonnas varjatud ja väga laialt levinud probleem. Veel paarkümmend aastat tagasi suhtuti sellesse kui peretülisse, millesse kõrvalseisjad ei peaks sekkuma. Viimastel aastatel on Lääne ühiskondade eeskujul hakatud ka Eestis käsitlema perevägivalda kui soospetsiifilist sotsiaalset probleemi. Ettekanne andis ülevaate vägivalla peamiste käsitluste kohta maailmas ning selgitab milline on selle olemus ning mõju pereelule.
Kärt Kase, perekeskuse peanõustaja, rääkis sellest, millised on kõige sagedamad probleemid, millega pereterapeudi juurde pöördutakse.
Paljudes peredes on tülisid lähedus-kauguse reguleerimise teemal, toimub võimuvõitlus mitte meeskonnatöö, inimeste päritolupere käitumismustrid tulevad automaatreaktsioonidena oma pere igapäevaellu kaasa ning tekitavad tihti paarikonflikte. Nõustamine pakub kliendile uusi vaatenurki, et sissetallatud rajast kõrvale astuda ning suhtes muutus tekitada.
Lisainfo: EELK peretöö koordinaator  ja perekeskuse juhataja Pia Ruotsala EELK

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...