19. oktoober 2012

Puudega isiku kaardist

Panen siia info Sotsiaalkindlustusametist, mis on alates 1.09.2012 välja antava puudega isiku kaardi kohta.

Sotsiaalkindlustusamet väljastab puudega isiku kaarte puudega lapsele ja pensionitunnistust mitteomavale puudega täiskasvanud inimesele.

Puudega isiku kaardi eesmärgiks on lihtsustada puude raskusastme tõendamist puudega inimesele ettenähtud õiguste kasutamisel ja erinevate soodustuste saamisel. Samuti hõlbustab puudega isiku kaart soodustuse õigustatuse kontrollimist. Sarnaselt puudega isiku kaardile saab puude raskusastet ja sõidusoodustust tõendada jätkuvalt ekspertiisiotsuse, pensionitunnistuse või vajadusel täiendavalt puudeliigi kohta väljastatud tõendiga.

Puudega isiku kaart on plastist, kahevärviline (oranž ja kollane), suurusega 54x86 mm.
Kaardile märgitakse järgmised andmed:
-    kaardi number;
-    isiku ees- ja perekonnanimi;
-    isikukood;
-    sünniaeg;
-    puude raskusaste;
-    kaardi kehtivusaeg;
-    väljaandja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga isikut tõendava dokumendi seaduse § 2 ja § 4 tähenduses (sh nt õpilaspiletiga). Puudega isiku kaardi esmakordseks taotlemiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse poole.  Soovi korral saab esitada taotlust Sotsiaalkindlustusametile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt http://www.ensib.ee/ekspertiisi-blanketid/  ning Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 15 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 15 kalendripäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast. Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis kattub puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märgitud puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise kestuse tähtajaga. Puudega isiku kaarti taotletakse ühekordselt. Kaardi kestvuse tähtaja lõppemisel väljastatakse isikutele uus kaart puude raskusastme korduval tuvastamisel koos ekspertiisiotsusega. Eraldi uut taotlust kaardi taotlemiseks esitama ei pea.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...