10. oktoober 2013

TIIA TIIK - kandidaat nr 1403 Haaberstis

Miks peaks valima just mind: Töötan sotsiaaltöötajana, olen praegu Mustamäe halduskogu liige; sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning keskkonna komisjoni liige. Vahetasin elukohta ja olen Haabersti elanik. 

Minu jaoks on oluline elanike toimetulek, teenuste kättesaadavus ja linnaelanike heaolu. Igal ühel peab olema võimalus ennast arendada, harida ja töötada. Sotsiaalküsimuste lahendamisel tuleb rohkem kasutada juhtumipõhist lähenemist, toetada perekonda, panustada teenustesse, teha koostööd kodanikeühendustega. 

Linnaplaneerimisel tuleb arvestada lastega perede, noorte ja puudega inimeste ja eakate omapära ning vajadustega. Oluline on eelistada kaasaegset ühistransporti ja vajalik on muuta ühistranspordi liinivõrku, kohandada peatuseid linnaelanike reaalsetele vajadustele vastavaks, vähendada ümberistumiste arvu, tagada inimeste liikumisvajadused ja rahulolu. 

Mulle meeldib harrastada sportlikke eluviise ning jalgratturina hindan kergliiklusteede võrgu arendamist; kõnniteede ja tänavate korda tegemist, ohutuks muutmist. Rohkem inimlikkust ja väärikust!

Lubadused, mille täidan, kui osutun valituks:
1. Seisan selle eest, et laiendada linnaosade halduskogude pädevust, anda neile linnaosa eelarve ja linnaosavanema kinnitamise funktsiooni ning otsustusõigus määrava tähtsusega detailplaneeringute läbivaatamisel ja rendilepingute sõlmimisel.
2. Tegutsen selle nimel, et linnakodaniku jaoks oleks võimalikult lihtne suhtlemine linnavalitsusega, soovin muuta asjaajamist ühe ametniku põhiseks, ning viia võimalikult palju probleemilahendusi veebikeskkonda. Tallinlasel peab olema võimalus kiirelt ja lihtsalt veebikeskkonnas või teenindussaalis teavitada probleemidest, esitada toatlusi ja jälgida probleemide lahendamise käiku ja tulemusi.
3. Seisan selle eest, et linnaplaneerimisel arvestatakse lastega perede ning eakate ja puudega inimestega, nende piiratud liikumisvõime ja erivajadustega ja hoiame, korrastame linna rohealasid ja loome võimalusi vaba aja veetmiseks, sportimiseks ja lemmikloomadega jalutamiseks.

Volikogu                   Tallinna Volikogu
Valimisringkond        1. Haabersti
Erakondlik kuuluvus  Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Sünnikoht                Tallinn
Haridus                    magistrikraad, sotsiaaltöö, Tallinna Ülikool 2013
Töökoht, amet          Tallinna Puuetega Inimeste Koda, sotsiaaltöötaja
Teaduskraad             sotsiaalteaduse magister
Kodulehekülg            http://tiiatiik.blogspot.com/
E-mail                       tiiatiik@hot.ee
Tõed, mille järgi elan Muuta ei saa teisi inimesi, kuid muuta saab suhtumist teistesse ja leppida erinevustega.
Mille võtaksin kaasa üksikule saarele: Piibli.
Mis autoga sõidad     Ise ei juhi autot, kasutan ühistransporti.
Millistes ettevõtetes omad osalust FIE,nõustamis- ja raamatupidamisteenused.
Keda loen isiklikuks suurimaks eeskujuks: Eiki Nestor.
Hobid                      fotograafia,sport, linetants.
Perekonnaseis         vabaabielus.
Laste arv                2 last, kommentaar laste arvu kohta: Meie peres on üles kasvanud 2 täisealist poega ja noorem õpib veel kutsekoolis.
Kus elan                 korteris.
Lemmikraamat       Tommy Hellsten. „Saad kõik, millest loobud.“

2 kommentaari:

EestiPoiss ütles ...

Tiiake,miks tallinna linnaviletsus üritab täita oma kassat tarbetute trahvidega invaparkingukaartide omanikele.Kas tuled appi kui annan need aferistid kohtusse.Sigadused peavad SAAMA VÄÄRILISE LÕPU.

Tiia Tiik ütles ...

Kui parkida invaparkimiskardiga, mis pole saadud päris õigel teel või pole kaasas liikumis- või nägemispuudega inimest, siis on järelvalve igati õigustatud. Milleks meile libainvaliide või kaartide väärkasutajaid.

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...