3. november 2010

Mustamäe Halduskogu koosolek 5 10 10

Mustamäe Halduskogu koosoleku protokollist väljavõte. Päevakorras 3 punkti:

1) Laki tn 29 kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine

Ettekandja: maanõunik Aldo Aadamsoo. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus A.H.Tammsaare tee laienduse, 1-korruselise ajutise tankla teenindushoone ja ajutise autopesula ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 1,16 ha. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu järgi asub planeeritav ala Tammsaare tee laiendamiseks reserveeritud alal. Tammsaare tee laienduse täpsem lahendus selgub laienduse edasise projekteerimise käigus. Seetõttu on koostatava detailplaneeringuga antud võimalus siiski ainult ajutiste ehitiste rajamiseks. Ehitusõigus antakse ajutiseks ehitamiseks kuni 5 aastaks või kuni Tammsaare tee laienduse kavandamiseni. Halduskogu liikmed otsustasid 13 poolthäälega küsida Tallinna Linnavalitsuselt, millal on plaanis Tammsaare tee rekonstrueerimine. Toimus I lugemine, järgmisel halduskogu koosolekul arutada seda teemat uuesti.

2) Mustamäe linnaosa liikluskorraldus. Ettekandja: Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna peaspetsialistid Kirsika Lääts ja Ivar Peedu. See punbkt tekitas meil palju küsimusi. Halduskogu liikmed otsustasid järgmisele halduskogu koosolekule kutsuda Transpordiameti esindajad, kes tutvustavad Sütiste tee 15 elamu ümbruse transpordiskeemi. Kutsuda ka koosolekule KÜ Sütiste 15 esindaja.

3)
Muude küsimuste alt esitas Aavo Vään küsimus: Korrakaitse ja tarbijakaitse komisjoni koosolekul arutati elamute energiasäästmisest. Kliima- ja Energiaagentuur (KENA) abistab korterelamuid kuni 90 % ulatuses energiasäästu tööde projekteerimisel ja omaniku järelvalve teostamisel. Komisjoni liikmed otsustasid korraldada oktoobrikuus KK-s Kaja korteriomanike infopäeva, kus AS Kredexi ja KENA esindajad annaksid informatsiooni, millist abi nad korteriomanikele annavad ja kuidas seda saada. Palun abi linnaosa vanemalt KK Kaja saali kasutamiseks. Korteriomanikke teavitada infopäevast Mustamäe linnaosa lehes.


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...