4. november 2010

Infopäevast, spordiametist ja noortekeskustest

Tallinna Invaspordiühingu juhatus korraldas 22. oktoobril infopäeva, kuhu olid oodatud kõik spordihuvilised inimesed ja neid tuli kohale 43 inimest. Esinema oli kutsutud Rein Ilves, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja ja peaspetsialist Kaili Kukumägi, kes lubasid tulla rääkima teemal „Puuetega inimeste ja lastega perede huvialategevuse toetamine Tallinna linnas“.

Kurb oli näha Rita kohmetust, kui ta tund enne kokkusaamist avas oma meili postkasti ja leidis sealt vabanduse, milles teatas Spordi ja Noorsooameti esindaja, et kahjuks ei saa juhataja Rein Ilves meie ühingu infotunnile osaleda, sest viibib komandeeringus. Terve suure linnaameti peale ei leidunud mitte ühtegi spetsialisti ega ametnikku, kes oleks suutnud rääkida puuetega laste ja perede huvitegevuse, vabaaja veetmise võimalustest. Polegi peale all oleva teate midagi lisada, sest nii raske liikumispuude korral ei leidu spordiala, mida need lapsed saaksid harrastada. Meil oli grossingu treeningud, ratsutamise treeningud ja võimlemine, mis oli õppinud füsioterapeudi juhendamisel. Ent selle aasta alguses teatas Spordiameti juhataja, et neid treeninguid ei toetata, et see on huvitegevus. Puuetega laste vanemad olid nõutud, sest sobivat ja vajalikku asendussporditegevust nende raske liikumispuudega lastele lihtsalt ei ole. Ja nii küsitaks, et miks puuetega inimeste spordialaga tegelevaid lapsi ja noori nii vähe on. Põhjuseid pole vaja kaugelt otsida. Piisab kui oma küsimused saata Spordiametisse.

2. punkti all rääkis invasportlane Helmut Mänd, kes on ka meie ühingu liige, oma kogemustest treeningutel, meistrivõistlustel ja olümpiamängudel ning tutvustas laskmise spordiala.

3. punkti all selgitas ühingu esimees Rita Goruskina Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt rahastatava 2011.aasta pearaha kinnituste tegemist kas kirjalikult või elektrooniliselt. Spordiamet oli saatnud allkirjastamist kontrollima oma peaspetsialisti Sirje Raamatu, kes jalutas saali sisse võttis kohe infotunni alguses 1 (ühe) allkirjastatud taotluse ja kõndis välja. Temal polnud huvi ega aega meie infotunnil viibida või olid põhjuseks meie inimesed? Igatahes ta lahkus kiiresti saalist juba infotunni alguses. Õnneks saime 1. Novembriks oma taotlused esitatud ja vaid mõni üksik spordipearaha kasutaja pole jõudnud oma allkirja pearaha taotlusele anda.

Nüüd tahaks ütelda lastevanematele, et minge ja uurige koos oma puuetega lastega noortekeskuste kasutamise ligipääsetavust ja võimalusi vaba aja sisustamiseks.

Möödunud aastal kaardistas Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ruumide ligipääsetavust. Vestlustest selgus, et neil praktiliselt puudub kogemus puuetega inimestega suhtlemisel, samas 11 noortekeskusest üle pooled ei olnud ligipääsetavad liikumispuudega lastele. Siit tuleb välja, et hommikuti 85% noortekeskuses ruume ei kasutada, kuid kohal käies selgus, et ka õhtupoolikutel on ruumid külastajatest ja tegevustest praktiliselt tühjad. Mina arvan, et sellisel kujul need noortekeskused ei toimi. Vaja oleks muuta nende lahtioleku aegu, nt õhtupoolikuti, nädalavahetustel jne. Arvan, et hommikupoolikuti tuleks suurendada noortekeskuste ruumide ja töötajate kasutamist näiteks töötute heaks.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...