3. november 2010

Mustamäe Linnaosa Halduskogu koosolek 20 09 10

Koosolekuid toimub igal kuul, kuid kirja pole jõudnud neid panna. Kohal olen viibinud ja dokumentide ja ettekannetega tutvunud. Päevakorras oli 6 punkti ja siin on väljavõte protokollist.

1)
Laki tn 15, 21 ja 23 kinnistute detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine - Ettekandja: maanõunik Aldo Aadamsoodetailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Laki tn 21 kinnistul oleva plekkangaari ja Laki tn 23 kinnistul raudbetoonkonstruktsioonis tootmishoone asemele ühe uue kuni 8-kordse äri- ja eluhoone rajamine koos maa-aluse parklaga. Laki tn 15 kinnistule olemasoleva ärihoone asemele uue kuni 6-korruselise ärihoone rajamine koos maa-aluse parklaga. Ärimaa sihtotstarbega kinnistu Laki tn 21 ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Laki tn 23 liidetakse üheks krundiks, määratakse kruntide ehitusõigus ja piiritletakse hoonestusalad.

2)
Mäealuse tn 14 ja 14a kinnistute detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine. Ettekandja: maanõunik Aldo Aadamsoo. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Mäealuse tn 14 ja 14a kinnistute liitmine ja olemasolevale hoonestusele peale- ja juurdeehituse rajamine. Krundile on kavandatud kahekorruseline juurdeehitus ja olemasolevale hoone ühekorruselisele osale pealeehitus teise korruse ulatuses. Maapealsele esimesele korrusele on kavandatud 6 autoboksi. Hoones paikneb Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut. Juurdeehitus on vajalik kontoripindade suurendamiseks ja laboritele vajalike laopindade puudumise likvideerimiseks. TÜ Mereinstituut kasutab hoonet õppe-labori hoonena ja see on kasumi saamise eesmärgita ühiskondlik ehitis. Juurdepääs krundile on tagatud Mäealuse tänavalt. Parkimine on lahendatud krundisiseselt õuealal ja juurdeehituses. Parkimiskohti on 18. Parkimist kasutavad ainult oma töötajad.
Halduskogu otsustas need 2 objekti detailplaneerinugud kooskõlastada.

3)2010. aasta eelarve täitmine ja 2011. aasta eelarve.Ettekandja: linnaosa vanema asetäitja Rein Org, kes teatas, et
Mustamäe LOV tulud kokku on vähenenud 9,4 milj. krooni (19.3 %). Võrreldes 2009. aastaga on Kultuurikeskuse Kaja eelarve vähenenud 340 tuhat krooni, 2011. aastaks esitasime taotluse 3,0 milj. kroonile. Mustamäe Avatud Noortekeskuse eelarve on vähenenud 164 tuh. krooni. Kultuuriürituste eelarve on vähenenud 700 tuh. krooni (vähenenud üle kahe korra). Haridusametil on plaanis Akadeemia tee 30 hoone linnaosale üle anda, taotlesime 2011. aastaks 300 tuh. krooni hoone remondiks. Heakorra rahad on vähenenud 901 tuh. krooni, esitasime 2011. aastaks lisataotluse 500 tuh. kroonile. 2009.a. täitmine 2,2 milj. krooni, 2011.a. eelarve 1,7 milj. krooni. Elamumajanduses on kõige suurem vähenemine, 2009-2011 vähenemine 1,25 milj. krooni. Sotsiaalhoolekanne on vähenenud 1,25 milj. krooni, lisataotlus 2011.a. 570 tuh. krooni. Töötasud on vähenenud 1,6 milj. krooni. Administratiivkulud kokku on vähenenud 3,86 milj krooni. Reservfond on vähenenud 820 tuh krooni: 2009.a. 1,170 milj. krooni ja 2011.a. 350 tuh krooni. Investeeringutaotlused 2011. aastaks 2,9 milj krooni. Mustamäe LOV administratiivhoone remondivajadus on 6,7 milj krooni, taotlesime 2011. aastaks 4,3 milj. krooni. Võtsime informatsiooni teadmiseks.

4)
Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoolekogusse halduskogu liikme kinnitamine. Ettekandja: halduskogu esimees Igor Kravtšenko. Halduskogu liikmed otsustasid ühehäälselt kutsuda tagasi Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoolekogu liige Maret Maripuu ja kinnitada hoolekogu liikmeks Kristel Ojala.

5) Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonist Maret Maripuu tagasikutsumine ja uue liikme kinnitamine. Ettekandja: halduskogu esimees Igor Kravtšenko
. Uueks komisjoni liikmeks kinnitati Kristel Ojala.

6) Muude küsimuste alt: 1.
Halduskogu esimees Igor Kravtšenko tegi teatavaks Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni 7. septembri 2010 otsuse nr 10: peatada Maret Maripuu volitused Tallinna Mustamäe Linnaosa Halduskogu liikmena alates 7. septembrist 2010 kuni 7. detsembrini 2010 ja määrata halduskogu liikmeks Kristel Ojala. 2) Tiit Kivikas: ettepanek lisada järgmise halduskogu koosoleku päevakorda Riigikaitse õpetus Mustamäe koolides. 3) Anneli Entson: Sütiste tee elanikud on väga murelikud, et projekteeritav parkla tuleb liiga maja lähedale ja uus maja varjab päikese. Nende maja eest ei saa autod enam läbi sõita. Majaelanike siiras palve on, et prügiautod saaksid läbi sõita. Halduskogu liikmete ettepanek: paluda Transpordiametil vastata sellele küsimusele. Kutsuda halduskogu koosolekule KÜ esimees.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...