28. märts 2013

Kutse ümarlauale 18.04.2013

Tallinna Puuetega Inimeste Koda korraldab 18. aprillil kell 14 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses Endla 59 ümarlaua seoses sügava ja raske puudega laste perede olukorra ja vajadustega. Ümarlaua eesmärgiks on saada ülevaade riigi tasandil, Tallinnas ja Saue linnas raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse hetkeolukorrast ja arenguvõimalustest.

Päevakava:
14.00 Ülevaade riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse korraldusest, hetkeolukord ja planeeritavad muudatused. Pille Vaiksaar, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna peaspetsialist
14.20 Tallinna linna ülevaade riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse olukorrast, probleemid ja väljakutsed Reet Rääk, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekande osakonna peaspetsialist
14.40 Saue linna ülevaade riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse olukorrast, probleemid ja väljakutsed Heli Joon, Saue linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
15.00 Sügava ja raske puudega laste perede vajadused Külli Urb, Liikumispuuetega Laste Tugiühingu juhatuse esinaine
15.20 Diskussioon
15.50 Kokkuvõtted, lõpetamine
Palume huvilistel oma tulekust eelnevalt teada anda e-posti aadressil hiljemalt 15. aprilliks aadressil: kylli@tallinnakoda.ee

Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, 10615 Tallinn. Telefon: 656 4048 e-post: koda@tallinnakoda.ee http://www.tallinnakoda.ee

Kommentaare ei ole:

Vana kassi lood 2

Kiisu on meil tubane koduloom. Aga rõdul jalutab ikka ja kuna elame 1.korrusel, siis on suur kiusatus rõdult välja pugeda. Selleks katsime p...