22. märts 2013

Oluline on kinnita turvavöö nii taksos kui ka sõiduautodes

Veel fakte, et see kampaania on vajalik ja päästab inimelusid ja tervist. Tänases Õhtulehes selline artikkel. Mulle on see teema oluline, sest inmelud on tähtsad ja kui koolitame taksojuhte, siis räägime alati turvalisusest, abistamisest ja puuetega inimeste vajadustest. Kui klient ei kinnita turvavööd, siis saab trahvi taksojuht ja trahvi võib ta hiljem kliendilt sisse nõuda. Meenub, et Saksamaal ei alustanud invabussijuht sõitu, kui kõik olid kinnitatud turvavööga, nii istmetel kui ka ratastoolis reisijad ja ka nende ratastool. Meil peaks ka inimeste teadlikkus turvalisusest tõusma ja kui juba on paranenud olukord laste turvaistmetel, siis täiskasvanute hulgas on vaja teha teavitustööd, et turvavöö kasutamine muutuks harjumuseks ja kohustuslikuks.


Enim karistusi määrati turvavöö mittekasutamise eest sõidukijuhtidele. Korduvalt politsei kontrolli alla sattunud turvavöö mittekinnitajaid oli 48 juhul ja jällegi suurem osa neist Harjumaal. Laste turvavarustuse mittekasutamist avastas politsei 13 korral - hea märk on see, et nende seas ei olnud ühtegi korduvat turvavarustuse mittekasutajat. Lõuna prefektuuri haldusala maakondades selgitati välja 164 turvavarustuse kasutamise nõuete rikkujat, nende seas oli turvavööta koguni 134 sõidukijuhti ehk ligi 82 protsenti rikkujatest. Turvavööta sõitjaid oli 22 ning laste turvatool puudus kaheksal juhul. Võrdluseks saab tuua, et eelmisel aastal karistati samuti märtsikuus läbiviidud turvavarustuse kasutamise kontrolli käigus üle 300 turvavöö kinnitamata jätnud liikleja. Lõuna-Eestis avastati kõige enam turvavarustuse eiramise juhtumeid Tartumaal, kokku 69. Valgamaal oli taolisi rikkumisi 35, Viljandimaal 23, Jõgevamaal 15, Võrumaal 13 ja Põlvamaal 9. Mullu hukkus Lõuna-Eestis kuus ja sai vigastada 50 liiklejat, kes olid turvavöö enne sõidu alustamist kergemeelselt lahti jätnud. Nende 56 inimese elud ja tervise oleks tõenäoliselt päästnud harjumus turvavöö alati kinnitada. Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo juhi Indrek Koemetsa sõnul ei ole turvavöö kinnitamata jätmisega tekitatud vigastused sugugi inimese isiklik asi, sest vigastatu ravikulud tuleb maksta meie kõikide poolt solidaarselt ja need on kordades suuremad, kui hajameelsete rikkujate poolt riigikassasse laekuv trahviraha. 

Rahatrahv turvavöö kasutamise nõudeid esmakordselt rikkunud juhile on kuni 200 eurot. Liiklejatele teadmiseks, et Maanteeameti turvavarustuse kampaania kestab märtsikuu lõpuni.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...