28. märts 2013

Meie asutuse kommentaar invatakso olukorra kohtaTallinna Puuetega Inimeste Koja kommentaar artiklile „Vahur Keldrima:
Tallinn ei tõstnud erivajadustega inimeste transpordikulusid hüppeliselt“ (Delfi, 22.03.2013) 26. märts 2013. Tallinna tasuta ühistranspordi kasutamine on tervitatav otsus paljude puuetega inimeste poolt, kuna enamike puuetega inimeste sissetulekud on küllaltki väiksed, paljud neist ei tööta ning elavad allpool vaesuspiiri ja seetõttu on nende jaoks iga euro arvel. Paljud liikumispuudega inimesed aga kahjuks ei saa kasutada iseseisvalt tasuta ühistranspordi poolt pakutud võimalusi, kuna busside, trammide, trollide kasutamisel on väga erinevaid takistusi: ühistranspordi peatuste kaugus elukohast, liikumistakistused talvel seoses lumega tänavatel, vähene hulk madalapõhjalisi busse, olemasolevate madalapõhjaliste bussidest ümberistumise võimalused jne. Antud sihtgrupi jaoks on sageli invatransporditeenus ainus viis sõita näiteks apteeki ravimite või poodi toidu järele.

Tallinna linna poolt 2009.a. läbi viidud puuetega tallinlaste kodust toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring on antud probleemi teravalt välja toonud, leides, et keerukaimateks tegevusteks väljaspool kodu, milles puuetega inimesed tunnetavad raskusi, on liikumine (sh ühiskondlik transport). Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele on Tallinna linn kohustatud puuetega isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks korraldama invatranspordi osutamist. Igapäevane transport on korraldatud liinivedudena sõiduks tööle, sotsiaalhoolekande-, haridus- ja tervishoiuasutusse. Lisaks sellele tehakse tellimuste alusel üksiksõite ja sõite ühendatud marsruutidel Tasuta transporti saab kasutada ka rehabilitatsiooni- ja taastusravi teenustele väljapoole Tallinna. Linna poolt on lisaks regulaarvedudele loodud puuetega inimestele veel täiendava võimalusena ka invataksoteenus, mida osutavad Termaki Autopargi AS (puuetega inimestele tõstukiga ratastoolitakso teenus) ja AS Tulika Takso (tavatakso teenus).

Tervitatav on olukord, et linn on seoses tasuta ühistranspordile üleminekuga 1. jaanuarist 2013 vabastanud omaosalustasu maksmisest töölkäivad ratastoolikasutajad (12 inimest) ja koolivaheajal päevahoidu/laagritesse sõitvad lapsed, kellele oli varem kehtestatud transporditeenuse omaosalus. Omaosalustasu maksmise vabastus puudutab kahjuks vaid murdosa invatakso teenuse klientidest. Tekkinud olukord, kus linn on tõstnud märkimisväärselt ratastoolibussi omaosaluse hinda sõidualustustasul (65% tõus, 60 sendilt 1 euroni), lööb paratamatult valusalt liikumispuuetega inimeste rahakoti pihta. Paljud Koja poole pöördunud puuetega inimesed on seisukohal, et ratastoolibussi teenuse hinnatõus on ebaõiglane olukorras, kus linna ühistransport muutus käesolevast aastast tallinlastele tasuta kasutamiseks. Omaosaluse suurendamine linnale suurt sisse ei too, aga halvendab samas paljude puudega inimestele majanduslikku toimetulekut ja vähendab niigi nappe võimalusi kasutada transporditeenust oma igapäevaelu vajaduste rahuldamiseks. 

Juhime tähelepanu artiklis olevale väärinfole, mille kohaselt on tõstukiga ratastoolibussi kasutajatel võimalik teha arvestuslikult 8,5 tunniajalist sõitu kuus. Tegelikult on linna poolt seatud piirmääraks 8 pooletunnist sõitu kuus. Hetkel võimaldab limiit kasutada keskmiselt invataksoteenust ühes kuus 4 edasi-tagasi sõidu ulatuses Tallinna äärelinnast kesklinna ja tagasi.

01.03.2013 a. seisuga on ratastoolibussikasutajaid 224. Tallinna Puuetega Inimeste Koja poolt teeme ettepaneku kaotada ära omaosalus invataksoteenusel sarnaselt töölkäivatele ratastoolikasutajate ja koolivaheajal päevahoidu/laagritesse sõitvatele lastele tehtud omaosaluse kaotamisega seoses tasuta ühistranspordile üleminekuga Tallinnas.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...