3. september 2009

Tallinn - lastesõbralik linn.

Juhtusin lugema kiiret vastukaja Jaak Juskelt tänase Eesti Päevalehe uudisele. Ollesise looga tuttav erinevat allikat pidi juba paar nädalat, siis ei saanud ka vait olla. Kuigi jah koolil on ka antud probleemi käsitluses mitu erinevat asja koos. Esmalt sain teada, et last ei viida kooli. Sporditoetust kärbiti 50% võrra. Samas pole puuetega inimestel tavalisi spordisaali iseseisvalt võimalik kasutada, kõrge hind, ruumide kohandamise ja erivajaduse tõttu ei käi enamus puudega lapsi kehalise kasvatuse tundides ega saa külastada huviringe, trenne.

Meie riigis on teadagi põhiharidus kohustuslik ja kuni 17.eluaastani ka kohustus õppida ja kooli saada, jõuda. Transporti annab kohalik omavalitsus, otsustab sotsiaalabi amet. Kui nüüd kärbitakse ja kooli asemel hoopis tekkis vajadus saada päevahoidu, siis ei ole tegemist kooliga, vaid pigem hoolekandeasutusega. Et sügava puudega inimene vajab järelvalvet, kõrvalabi ja teenuseid on selge igale inimesele, kes teab, mida tähendab liitpuue. Omavalitsus annab javõtab või keeldub andmast. Vaielda saab ainult inimene ise või tema eestkostja, hooldaja. Ringiga läbi kolmandate isikute on asju mõttetu ajada. Ideaalis peaks linnaosades kohapeal olema võimalik lapsel, noorel õppida, käia hoolekandeasutuses. Kui selliseid teenuseid ja õppimisvõimalusi kodu läheduses pole, siis peakski korraldama transporti või muid teenuseid kliendi vajadustest lähtuvalt.

Sotsiaaldemokraatide pressiteade: Tallinn peab tagama tasuta sõidu töö kaotanud perede lastele. Sotsiaaldemokraadid taunivad Tallinna linnavalitsuse otsust vähendada puuetega laste transporditoetust ja teevad ettepaneku katta linnaeelarvest töö kaotanud perede laste sõit ühistranspordis.

Tallinna sotsiaaldemokraatide esimehe Jaak Juske sõnul on keskerakondlik linnavõim teinud siiani kärpeid vaid laste arvelt. „ Alguses lasteaiad, siis laste spordiringi toetus, nüüd puuetega laste transport. Need on ostsused, mis lapsesõbraliku linna tiitlit kandvale Tallinnale au ei tee,” märkis Juske.

Sotsiaaldemokraatide hinnangul tuleb lõpuks ometi asuda kärpima üha paisuvaid pealinna valitsemiskulusid. „Samas tuleb linnal toetada täna esmajoones neid lastega peresid, kus vanemad on töö kaotanud. See tähendab nii tasuta sõidu võimaldamist ühistranspordis kui ka lasteaiakoha säilitamist linna kulul,” märkis Jaak Juske.

Tallinnas on tööta juba üle 26 000 inimese.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...