31. august 2010

Mustamäe Linnaosa Halduskogu koosolek 24.08.2010

Halduskogu koosolekul osales 18 liiget ja olid ka külalised: projektijuhid Indrek Kõlu ja Angela Kase, projekteerija Kristjan Vääster, Nõmme turu direktor Vello Lokk.
Koosoleku päevakord ol järgmine:

Punkt 1. J.Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine. Ettekandja: maanõunik Aldo Aadamsoo. 15. juuni halduskogu koosolekul otsustati, et projekteerija esitab täiendava parkimislahendi, samuti PERH-i osas. Nüüd on esitatud halduskogule menetluses oleva PERH-i detailplaneeringu liikluslahendus. On arvestatud juurdeehitusega. Tiit Kivikas: Olemasolev olukord jätab soovida. Komisjon otsustas kooskõlastada (poolt 3, vastu 2). Kuid jääb kahtlus, kas realiseerub sellisel kujul nagu paberil. Kalle Jõks: olen planeeringule vastu, sest liiklusvool suureneb. See on praegugi suur. Anneli Entson: Transpordiamet on andnud kooskõlastused. Kas meil on põhjust neid mitte usaldada? Eelmisel halduskogul ütlesime oma nõudmised, need on nüüd täidetud. Aldo Aadamsoo: praegu on probleemiks tee ääres parkivad autod. Kui realiseerub PERH-i detailplaneering, siis pargitakse autod parkimismajja. Helle Kalda: ettepanek kooskõlastada. Kutsuda järgmisele halduskogu koosolekule Transpordiameti esindajad tutvustamaks PERH-i ja Lastehaigla liiklusskeemi. Otsustasime kooskõlastada J.Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti.

Punkt 2. Laki tn 11 kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekti kooskõlastamine oli täiendavalt lisatud päevakorrapunkt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse andmine ühe hoone ehitamiseks. Hoone koosneb kuni 10-korruselisest ärihoonest ja kuni 4-korruselisest parkimismajast. Hoonele on lubatud rajada ka soklikorrus. Kinnistu maakautuse sihtotstarve muutub detailplaneeringu lahenduse kohaselt 100 % ärimaaks. Tiit Kivikas: Juurdepääsuga probleeme ei ole. See osa Mustamäest saab korraliku hoonestuse. Parkimiskohti tuleb rohkem, kui normatiivid ette näevad. Planeeringukomisjoni liikmed otsustasid ühehäälselt kooskõlastada. Halduskogu kooskõlastas Laki tn 11 kinnistu detailplaneeringu eskiisprojekt.

Punkt 3. Mustamäe turu hoonestuse eskiisi tutvustamine. Ettekandjad: projekteerija Kristjan Vääster ja linnaosa vanema asetäitja Rein Org. Turule on planeeritud 48 parkimiskohta. Avaletti tuleb 188 m. Letid on puitkonstruktsiooni ja läbipaistva vinüülkatusega, lettide laius 1,5 m. Erinevalt Nõmme turust on Mustamäele planeeritud katus ka vahekäiku, et inimesed saaksid varju all käia. Turg on piiratud aiaga. Kõrghaljastus on säilitatud. Prügimajandus lahendatud. Rein Org: Maxima tagahoov on tühi, sinna võiks planeerida lisaparkimisala. Igor Kravtšenko: planeerida juurde jalgrattaparkla. Vello Lokk: Kaubavedu toimub väikekaubikutega hommikul enne turu avamist. Kui turg on avatud, siis kaubavedu ei toimu. Turu kogumaksumus on ca 10 milj. krooni. Rein Org: Juunist kuni augustini toimus küsitlus. Kokku vastas 427 mustamäelast. Oma nimega 351 ja anonüümseid 76. Poolt oli 401 ja vastu 26. Valdav osa Mustamäe inimesi toetab turu ideed. Poolt argumendid: hea asukoht, kodu ligidal. Vastu argumendid: Nõmme turg on olemas, sellest piisab; mustus ja lärm; joodikud, kuritegevus; puud võetakse maha. Huvitavad ideed: turule raamatupood, Mustamäele saun. Anneli Entson: elanikele teeb muret Kännu Kuke juures kogunevad alkohoolikud, seal avatakse baar hommikul kell 7. Lähedal on lasteaed ja kool. Võtsime informatsiooni teadmiseks.

Ja mina esitasin halduskogu koosolekul küsimuse, et kas tualetid ka tulevad? Vastus oli projekteerijalt, et tuleb küll haldushoonesse/kontrorimajja. Seda ma plaaneilt ei leidnud isegi täna peale plaane üle vaatamist. Loodan siiski, et seal on normaalselt ligipääsetav inva-wc, kuhu ratastooliga ka vajadusel sisse mahub. Põlenud Nõmme turu inva-wc oli küll kitsukene. Tundub, et parklas on jalakäiatel suhteliselt vähe ruumi ja ei kujuta ette kuhu see jalgratta parkla leiutatakse? Sinna prügikastide juurde vist ei mahu.


Gerd Tarandi blogis Mustamäe turu skeem koos selgitustega.

Viimased arengud Mustamäe turu rajamisel

Punkt 4. Muid küsimusi sel korral ei arutatud.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...