24. veebruar 2011

E-valimised algasid täna ja kestavad kuni 2.03.11

Postimmees.ee teatab, et e-hääletamine algas täna, 24.veebruaril kell 9 ja lõppeb 2. märtsil kell 20.00. E-hääle on andnud juba üle 5000 inimese. Esimese hääletustunniga andis oma hääle üle 1000 inimese. Elektroonilist häält on võimalik ka muuta ning sellisel juhul võetakse arvesse viimane hääl. Kui valija on eelhääletamise päevadel hääletanud ka valimisjaoskonnas, siis tema elektrooniline hääl tühistatakse ning arvesse võetakse paberhääl. Valimispäeval, 6. märtsil elektroonilist häält enam muuta ega tühistada ei saa. Tehnilist abi e-hääletamisega seotud teemadel saab telefonil 1777 või e-posti aadressil abi@valimised.ee.
Enne kui otsustad, mõtle ja langeta oma otsus aga vali kindlasti.

Mina Tiia Tiik olen kandidaat nr 377 ja kandideerin 3. ringkonnas, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas Mustamäel ja Nõmmel.

Töö ja teenuste kättesaadavus tagab inimväärse elu!

Minu tuvustuse ja tegutsemise leiad siit.

Miks ma kandideerin?

Oma 11-ne aasta pikkuse sotsiaaltöötaja kogemuse põhjal olen veendunud, et tegemata on palju olulisi asju. Inimesel peab olema teostusvõimalus. Kõige lühemalt öeldes: erivajadustega inimestele tagab inimväärse elu töö ja teenuste kättesaadavus. Ainult riigitoetustest ei piisa. Elukvaliteeti saame parandada vaid siis, kui muudame sotsiaalteenused ja transpordi kättesaadavaks kõigile, ka kaugemas kohas elavaile abivajajaile.

Minu kolm valimislubadust:

1. Suurendame tööhõive ja parandame teenuste kättesaadavust - erivajadustega inimestele tagab inimväärse elu töö, trasport, paindlikud õppimisvõimlaused, taasturavi kättesaadavus ja abivahendid. Töötasu ja miinimumpalk peab olema suurem, kui riiklikud toetused lastega peredele ja üksikvanematele. Toetuseid on vaja suurendada, sest need ei võimalda toime tulla. Iga kätepaar on vajalik.

2. Parandame keskkonna ligipääsetavust - muuta kohustuslikuks ehitusmääruste täitmine, mille tulemusel pääsevad liikumisraskustega inimesed tööle ja kooli. Viime ellu universaalse disaini põhimõtted, mis võimaldab ehitada hooned ja tänavad nii, et nendes saavad liikuda erivajadustega inimsed, lastega emad, eakad.

3. Muudame ja kaasajastame sotsiaalhoolekande seadust ja võtame vastu puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mis tagab meie elanike põhiõigused ja õigused. Eraldame tööealiste hoolekande osa üldisest süsteemist, siis ei teki olukorda, et noored pannakse elama vanadekodudesse, vaid tagame tööealistele, sh noortele, omaette täisväärtuslikku elu, osalemise spordis ja enese teostuse kodanikeühendustes.

Tee oma valik - sina otsustad!

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...