1. veebruar 2011

Mustamäe sotsiaalkomisjonis 25 01 11

Selle aasta esimene Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toimus 25.jaanuaril Mustamäe Sotsiaalhoolekande osakonnas. Kohal oli meid 4 liiget: mina, Merk Levin, Matti Tarum ja Maarika Lillemäe.

Arutasime I poolaasta tööplaani ja otsustasime sisse võtta järgmised teemad:
- Töötute klubi tööga tutvumine Mustamäel,

- Võlanõustamise teenus Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonnas,

- Lapsehoiuteenus, puuetega laste intervallhoid, huvitegevuse võimalused,

- Ülevaade ja analüüs sotsiaaltoetustest ja –teenustest aastatel 2007 – 2010,

- Koduhooldus ja –õendus, hooldekodusse suunamine,

- Meditsiiniline teenus koolides ja lasteasutustes.

Veel mõtisklesime teemade üle, mis puudutab koduõendust, koduhooldusteenust, taastusravi ja hooldusravi. Leidsime, et hooldusravi on hetkel odavam kui sotsiaalteenusena pakutav ööpäevaringne hooldamine hooldekodus. Samas ilmnes, et meie eelmise komisjoni väljasõiduistungi tulemusel on Akadeemia tyee 32 sotsiaalmaja inimesed hakanud rohkem huvitundma hooldusravi teenuse järele. Probleemina ilmnes erinevate haiglate kasutuses olenevad infosüsteemid, mille järgi pole võimalik arvestust pidada mitu korda 1 klient hooldusravi saab ja nii võib ta saada korduvalt hooldusravi erinevates haiglates, olgu see Kallavere, Keila, Ida-Tallinna Keskhaigla või Diakooniahaigla.

Tunnistasime, et hooldushaiglas peaks olema geriaatriline hindamine, mille tulemusel selguks, et inimest, kelle ravimiseks puudub perspektiiv ja teda pole rohkem võimalik ravida tuleb kirutada, et vajab ööpäevaringset hooldamist ja võimaldada vajadusel hooldekoduteenust. Selgus, et hambaraviteenuse hüvitamiseks peab töötu, kes on toimetuleku piiril elav inimene pöörduma elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda ja saada garantiikiri, mille alusel saab kvartali jooksul hambaarsti vastuvõtule. Mark ja Matti leidsid üksmeelselt, et meil on puudus lastearstidest, sest perearstidele pandi kohustused tegeleda imikutest alates.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...