29. juuni 2011

Uue liiklusseadusega muutub parkimiskaardi taotlemine puudega inimesele

Oluline on rõhutada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.

Alates 01.07.2011 kehtiva liiklusseaduse alusel saavad parkimiskaarti taotleda: liikumispuudega inimesed, kes kasutavad abivahendeid (jalaprotees, kepp, kargud, ratastool jms); nägemispuudega inimesed; isikud, kelle käimine on tugevalt raskendatud muu raskekujulise üldhaigestumise tõttu. Liikumis- või nägemispuudega lapsele võib taotleda lapsevanem või eestkostja.

Parkimiskaardi taotlemiseks tuleb esitada:

1) isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);

2) SKAst väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

3) parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm

4) parkimiskaarti väljastatakse tasuta.

Kaarte väljastab Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakond Vabaduse väljak 7, Linnavalitsuse Teenindusbüroos (Roosikrantsi tn poolne sissekäik) laud 3. Ratastooli kasutajale väljastatakse kaart Linnavalitsuse infosaalist, kuhu siseneda peaukse kaudu.

Info telefonil 640 4456. Parkimiskaart kehtib kuni 5 aastat, kaarti saab taotleda ka ajutise liikumisvõime kaotuse korral.

Uus liiklusseadus hakkab kehtima alates 01.07.2011, mille alusel väljastatakse parkimiskaarti tasuta. Isik peab esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev. Sihtgrupipõhiste erinevuste põhjuseks on asjaolu, et Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt väljastatud dokumendid erinevad vormilt ja sisult:

1) kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

2) kui tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente.

Parkimiskaart antakse välja taotluse alusel isikule, kellel esineb:

1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumisfunktsioonihäire;

2) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

3) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kui puue tuvastatakse, siis tehakse otsus, kus fikseeritakse see, kui pikaks ajaks on puue tuvastatud. Ajutise kõrvalekalde kohta annab teatise pere- või eriarst. Kui tegemist on ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekaldega, on lisatud täiendav kriteerium, mille kohaselt peab kaasnema vajadus kasutada liikumist abistavat tehnilist abivahendit (nt kargud, käimisraam, ratastool jne). Vaata ka: http://www.tallinnakoda.ee/1,63

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...