5. jaanuar 2021

Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad uueks aastaks

 Jagan ka tööalast infot. Link uudisele avaneb siit. Sotsiaaltransporditeenuse kohta leiab uut infot Tallinna linna kodulehelt (LINK

Kehtestati sotsiaaltranspordi kasutamise määrad uueks aastaks

Tallinna Linnavalitsuse määrusega kehtestati puudega inimestele osutatava sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad alates 2021. aastast.

Ratastoolitakso_foto Albert Truuväärt_Pealinn

Juhuveoteenusele linna haldusterritooriumil ja mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks määrati kindlaks tasuta ja osalise tasuga sõidukordade arv ja omaosalustasu ning täistasulise sõidu võimalus. Taksoveoteenusele kehtestati linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kalendrikuu kohta, kasutaja omaosalustasu määr ja täistasulise sõidu võimalus.

Abilinnapea Betina Beškina selgitas, et aasta tagasi muutis ja laiendas Tallinn sotsiaaltransporditeenuse kasutamise võimalusi. „Tagasiside põhjal võime öelda, et teenuse kasutajad on muudatustega üldiselt rahul, näiteks taksoveoteenuse limiidi kasv on olnud abivajajatele väga vajalik. Kasvanud on ka liiniveoteenus, mida kasutavad puudega lapsed ja täisealised kooli, tööle ning hoolekandeasutusse sõitmiseks,“ rääkis Beškina. „Tulevaks aastaks on sotsiaaltransporditeenuse kuludeks linnaeelarvesse planeeritud ligi 1,7 miljonit eurot, millest liini- ja juhuveoteenusele üle 1,14 miljoni ning taksoveoteenusele üle 550 000 euro. Juhuveoteenuse tasuta ja osaliselt tasuliste sõidukordade maht jääb samaks, kuid uue, klientide poolt soovitud võimalusena saab järgmisel aastal lisaks sellele kasutada piiramatult täistasulisi sõidukordi, makstes sõidu eest Tallinna linna ning teenuse osutaja vahel kokku lepitud hinnakirja alusel.“

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on järgmised: maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas ning maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus (omaosalustasu on 2 eurot). Täistasulisi sõidukordi saab kalendriaasta jooksul kasutada piiramatult, tasuda tuleb vastavalt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuse osutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on kasutada maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas (omaosalusega 13 senti kilomeetri eest). Inimesel, kes ei saa puude tõttu kasutada ühistransporti või teisi sotsiaaltranspordi liike, on võimalik kasutada taksoveoteenust, mille eest tasutakse linnaeelarve vahenditest kuni 190 eurot kalendrikuus.  Omaosalus on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest. Kehtestatud limiitidest suuremas mahus saab kasutada juhu- ja taksoveoteenust, makstes sellest täies ulatuses vastavalt sotsiaal- ja tervishoiuameti ning teenuse osutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale. Sügava ja raske puudega lastele osutatavast sotsiaaltranspordi teenuse kuludest kaetakse osa riigi tasandusfondi toel.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks tuleb sotsiaaltransporditeenuse korra alusel esitada elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus. Sellest lähtudes hinnatakse isiku abivajadust ja koostatakse otsus, mis annab õiguse kasutada liini-, juhu- või taksoveoteenust.

Alates 1. jaanuarist 2021 osutab sotsiaaltransporditeenust aktsiaselts Tallinna Linnatransport, mille juurde loodi erivedude osakond, taksoveoteenust osutab aktsiaselts Tulika Takso.

Pildil: Abivajajatele tõstukiga ratastoolitakso teenust osutav Tulika Takso võttis sügisel 2019 kasutusele uued kohandatud sõidukid (foto: Albert Truuväärt)

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...