7. aprill 2021

Vaktsineerimisest

Olen see laps, keda ei vaktsineeritud, sest arstid ei tahtnud riskida. Me koos kaksikõega sündisime liiga vara ja tol ajal olin mina nõrga tervisega ja seepärast süstimisest loobuti. Kopsuproovi tehti ikka. Muutuvad ajad, areneb meditsiin. Suureks saades ja asja uurides selgus, et täiskasvanuid ikka tohib vaktsineerida. Nüüd olen ma ennast 3 aastat järjest lasknud pookida gripi vastu. 

Teist aastat möllab maailmas ringi koroonaviirus, siis muud varianti polegi, kui vaktsineerida või haigus läbi põdeda. Olen kehva tervisega ja astma tõttu riskirühmas, siis otsustasin veebruaris oma perearstile kirjutada, et soovin vaktsineerida ja palusin viisakalt ennast ootelehele panna, et juhul, kui keegi ei saa kohale tulla, siis mina saan kiiresti kohale tulla. Pealegi töötan kodukontoris ja saan palju tööd ära teha kaugtööna ja selgus, et ka tööl oleksin saanud mõni nädal hiljem oma kaitsesüsti kätte. Vähendasime kontakte, olime kodus aga ikka suutsime kokkupuutuda koroonahaige inimesega ja istusime kodus 10 päeva eneseisolatsioonis. Õnneks meile seda viirust külge ei hakanud. Oleme palju kodus olnud, poes käime lõuna ajal ja õues jalutame looduses või koduläheduses kõrvaltänavatel. Reisimisest ja suvest unistame ikka, maale praegu ei lähe, sest Tallinn see suur koroonaviiruse kolle. Hoiame ennast ja teisi. 

Märtsi keskpaigas sain kõne perearstilt, kes kutsus mind vaktsineerima ja rääkis ohtuest ja nädal hiljem ma AstraZeneca vaktsiini kätte sain. Ma ei kartnud kõrvalmõjusid, sest teiste läbielamised viirust põdedes on olnud kordades hullemad, kui süsti kõrvalmõjud. Teada on, et iga operatsioon, sünnitus või ravimid võivad olla tüsistustega või kõrvalnähtudega aga ikka kasutame ravimeid ja usaldame arste. Peale süsti oli mul järgmisel hommikul käsi süstikohast natuke valus ja pea kumises, kuid 1 tablett valuvaigistit tegi mind korda. 

Arvan, et igal inimesel on vabadus ise otsustada kas vaktsineerida või mitte. Tasub kuulata oma perearsti või eriarsti, sest meditsiin areneb, arstid saavad uusi teadmisi, teaduspõhised katsetused ja inimeste kogemused aitavad otsusteni jõuda. Kindlasti soovin ka juuni alguses 2. süsti saada. Tean, et hoime ennast, kasutame maski ja peseme käsi. Samuti kasutame poodides ja adutustes desovahendit ja hoiame 2 m distantsi.  Aga mask ajab mind köhima ning inimesed ei mõista, et mul on krooniline köha ja ma pole koroonas. Püsime kodus ja jääme terveteks ja negatiivseteks. 

5. jaanuar 2021

Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad uueks aastaks

 Jagan ka tööalast infot. Link uudisele avaneb siit. Sotsiaaltransporditeenuse kohta leiab uut infot Tallinna linna kodulehelt (LINK

Kehtestati sotsiaaltranspordi kasutamise määrad uueks aastaks

Tallinna Linnavalitsuse määrusega kehtestati puudega inimestele osutatava sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad alates 2021. aastast.

Ratastoolitakso_foto Albert Truuväärt_Pealinn

Juhuveoteenusele linna haldusterritooriumil ja mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmiseks määrati kindlaks tasuta ja osalise tasuga sõidukordade arv ja omaosalustasu ning täistasulise sõidu võimalus. Taksoveoteenusele kehtestati linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kalendrikuu kohta, kasutaja omaosalustasu määr ja täistasulise sõidu võimalus.

Abilinnapea Betina Beškina selgitas, et aasta tagasi muutis ja laiendas Tallinn sotsiaaltransporditeenuse kasutamise võimalusi. „Tagasiside põhjal võime öelda, et teenuse kasutajad on muudatustega üldiselt rahul, näiteks taksoveoteenuse limiidi kasv on olnud abivajajatele väga vajalik. Kasvanud on ka liiniveoteenus, mida kasutavad puudega lapsed ja täisealised kooli, tööle ning hoolekandeasutusse sõitmiseks,“ rääkis Beškina. „Tulevaks aastaks on sotsiaaltransporditeenuse kuludeks linnaeelarvesse planeeritud ligi 1,7 miljonit eurot, millest liini- ja juhuveoteenusele üle 1,14 miljoni ning taksoveoteenusele üle 550 000 euro. Juhuveoteenuse tasuta ja osaliselt tasuliste sõidukordade maht jääb samaks, kuid uue, klientide poolt soovitud võimalusena saab järgmisel aastal lisaks sellele kasutada piiramatult täistasulisi sõidukordi, makstes sõidu eest Tallinna linna ning teenuse osutaja vahel kokku lepitud hinnakirja alusel.“

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on järgmised: maksimaalselt 12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas ning maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus (omaosalustasu on 2 eurot). Täistasulisi sõidukordi saab kalendriaasta jooksul kasutada piiramatult, tasuda tuleb vastavalt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning teenuse osutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale.

Juhuveoteenuse kasutamisel linna haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on kasutada maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendriaastas (omaosalusega 13 senti kilomeetri eest). Inimesel, kes ei saa puude tõttu kasutada ühistransporti või teisi sotsiaaltranspordi liike, on võimalik kasutada taksoveoteenust, mille eest tasutakse linnaeelarve vahenditest kuni 190 eurot kalendrikuus.  Omaosalus on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest. Kehtestatud limiitidest suuremas mahus saab kasutada juhu- ja taksoveoteenust, makstes sellest täies ulatuses vastavalt sotsiaal- ja tervishoiuameti ning teenuse osutaja vahel kokku lepitud hinnakirjale. Sügava ja raske puudega lastele osutatavast sotsiaaltranspordi teenuse kuludest kaetakse osa riigi tasandusfondi toel.

Sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks tuleb sotsiaaltransporditeenuse korra alusel esitada elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus. Sellest lähtudes hinnatakse isiku abivajadust ja koostatakse otsus, mis annab õiguse kasutada liini-, juhu- või taksoveoteenust.

Alates 1. jaanuarist 2021 osutab sotsiaaltransporditeenust aktsiaselts Tallinna Linnatransport, mille juurde loodi erivedude osakond, taksoveoteenust osutab aktsiaselts Tulika Takso.

Pildil: Abivajajatele tõstukiga ratastoolitakso teenust osutav Tulika Takso võttis sügisel 2019 kasutusele uued kohandatud sõidukid (foto: Albert Truuväärt)

Vaktsineerimisest

Olen see laps, keda ei vaktsineeritud, sest arstid ei tahtnud riskida. Me koos kaksikõega sündisime liiga vara ja tol ajal olin mina nõrga t...