29. november 2012

Elust enesest

Täna tõestasin inimesele jälle, et puue pole haigus.
Klient küsib minult: kas see maja on haigla?
Mina vastan: ei, see on Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus.
Klinet küsib: aga miks teil siin nii palju haigeid inimesi käib?
Mina vastan: see on puuetega inimeste maja ja siin korraldavad erinevad ühingud oma koosolekuid, koolitusi ja üritusi.
Ja jälle on mõni inimene targem, teadlikum ja informeeritum, sest puue pole haigus ja puuetega inimeste organisatsioonid on loodud selleks, et pakkuda esmatasandi nõustamist, hingelist tuge, jõustamist, kooskäimistest leida sõpru ja olla aktiivsed ühiskonna liikmed. Koos on kergem.

28. november 2012

Tallinn läheb üle e-piletisüsteemileTänane, 28.11.2012, Tallinna Raepressiuudis on järgmine: Tallinn läheb üle e-piletisüsteemile
Uue piletisüsteemi rakendumise tõttu lõpetatakse alates 1. jaanuarist 2013 kõigi paberkandjal sõidutalongide, tunnipiletite ja sõidukaartide kasutamine. Paberkandjal 30 päeva kaartide müük lõpetatakse aga juba detsembrist - alates 1. detsembrist paberkandjal 30 päeva ja 30 päeva sooduskaarte ei müüda. Ülejäänud paberpiletitooteid – üksikpileteid, 1-, 3- ja 5-päevapileteid ja talongiraamatuid - müüakse kuni käesoleva aasta lõpuni, kõik paberil talongid kehtivad kuni 31. detsembrini 2012.
Uue aasta alguses monteeritakse ühissõidukitest maha nii mehaanilised kui ka elektroonilised piletimärgistid. Paralleelselt e-pileti süsteemiga jääb uuel aastal esialgu toimima ka ID-pileti süsteem. Seni paberkandjal 30 päeva kaarti kasutanud saavad soetada kas ID-kaardi põhise piletitoote või hakata juba detsembrist kasutama septembris rakendunud uudset Ühiskaardi-põhist e-piletisüsteemi.

Järgmisest aastast saavad kõik tallinlased ühistransporti tasuta kasutada. Tasuta sõidu õiguse tõendamiseks tuleb ühistransporti kasutavatel tallinlastel soetada endale isikustatud Ühiskaart ning sellega iga sõit ühissõidukisse sisenemisel valideerida ehk registreerida.
Tasuta sõidu õiguse saavad sõltumata elukohast ka kõik kuni 19-aastased õpilased (kaasa arvatud), kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Eesti Vabariik. Jätkuvalt saavad elukohast sõltumata Tallinna ühistranspordis tasuta sõita ka kõik seni tasuta sõidu õigust omanud sõitjategrupid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik. 
Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Ühiskaarti on võimalik kasutada lisaks Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordile ka Harju maakonna ühistranspordiliinidel. Lisainfo: http://www.tallinn.ee/pilet

Kutse jõulukontserdile 4.12.12Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puudega inimesi ja nende lähedasi traditsioonisele jõulukontserdile 4. detsembril kell 18.00 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
 Jõulukontserdi avasõnad ütleb EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Kontserdil esineb jõuluprogrammiga segakoor Noorus. Dirigendid Maarja Helstein ja Markus Leppoja. Pärast kontserti pakume kohvi, teed, suupisteid. Kontsert on tasuta.  Kontserdi läbiviimist toetab Kristiine Linnaosa Valitsus. Olete oodatud!

Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, 10615 Tallinn

26. november 2012

Sotsiaalteenuste ja toetuste taotlemisest

Elu on täis üllatusi ja neid tuleb aina juurde. Minu juurde pöördus üks noor liikumispuudega naine ja andis täna sisse taotluse invatakso teenuse kasutamiseks. Küsisin siis sellelt tugiraamiga liikuvalt naiselt, et miks ta varem pole pöördunud ja et kas ta ei teadnud invatakso olemasolust. Vastus oli selline: ma teadsin küll, et on invatakso olemas aga ma arvasin, et kui taotlen invatakso teenust, siis äkki võetakse riiklik puude toetus ära. Ma siis selgitasin, et töövõimetuspension on asendus sissetulek puudega või töövõimetule inimesele. See inimene võib samal ajal saada ka riiklikku puudega inimese toetust ja veel mitmeid teisigi toetuseid ja kui on määratud töövõimekaotus 40 - 100%, siis on olemas ka haigekassa kindlustus ja riik maksab Pensioniameti kaudu ka invaliiduspensioni ehk töövõimetuse alusel töövõimetuspensioni ja lisaks ka puudetoetust.

Kui kohalik omavalitsus leiab võimalusi ja oma eelarvest rahalisi vahendeid, siis ta ka osutab sotsiaalteenuseid ise või ostab neid hangete ja lepingute alusel sisse. Jah meil on Tallinn suur kohalik omavalitsus ja siin on ka palju erinevaid teenuseid ja toetuseid nii lastega peredele, eakatele, puuetega inimestele ja teistele sihtrühmadele, kes abi vajavad (nt töötud, suured pered, kinnipidamisasutusest vabanenud, kodutud jne). Selleks, et abi või toetust saada on vaja ise seda taotlema minna või uurida näiteks Internetist võimalusi. Vajadused on suuremad kui võimalused, kuid invataksoteenus on küll selline sotsiaalteenus, mida Tallinnas raske ja sügava liikumispuude ja nägemispuudega inimestele osutatakse. Võiks rohkem olla, kuid hea on see, et paljud inimesed abi saavad ja nii pääsevad ligi avalikele teenustele: arsti juurde, ametiasutustesse, tööle ja ka arsti juurde või poodi. Seda invataksoteenust on linn toetanud juba üle 14. aasta. Sotsiaalnõustamine on teenus, mida osutatakse erinevates asutustes ja ka meil Tallinna Puuetega Inimeste Kojas on see teenus projektipõhiselt olemas. Samuti pakutakse seda sotsiaalhoolekande osakondades, rehabilitatsiooniasutustes ja ka suuremates haiglates. Pole olemas rumalaid küsimusi ja alati tasub pigem küsida, kui mõelda, et kas on või ei ole... Kel abi vaja, siis kutsun enda juurde kohale. Mõne lihtsama probleemi või küsimue korral olen infot andnud ka e-mailile või telefoni teel. Hea meel on mul nende inimeste üle, kes ise tegutsema on hakanud või siis nende tublide pereliikmete üle, kes oma vanavanemate või sugulaste pärast meie poole pöörduvad ja pärast tulevad ja tänavad, et oleme neile toeks saanud olla. Minu kontaktid on avalikud ja kui mure või küsimus on, mille kohta rohkem teada saada soovite, siis olge julged. Mina ootan ja hea oleks kui saaks ette registreerida, sest mõnikord lihtsalt on aega vaja, et rahulikult maha istuda ja rääkida, küsida, arutada erinevaid seaduseid, määruseid, toetuseid ja teenuseid. Abiks ikka.

22. november 2012

Mustamäe korter sai müüdud

Lõpuks ometi saime oma eelmise korteri müüdud ja täna siis notaris käidud ja tehtud see tehing saigi! Müüki panime korteri märtsi alguses ja peale seda lasime hinda 2 korda alla ja nüüd siis leitsime maakler Heiti Karafini abiga selle õige ostja. Notariaalne leping oli minu jaoks piisavalt tõsiselt võetav dokument ja meid li koos notari, maakleri ja pangaesindajaga  kohal kokku 13 inimest, sh 2 väikelast ja ostjad-müüjad-omanikud-käendajad-pojad-elukaaslane.  Lepinguga jäid osapooled rahule ja meil nüüd suur hüpoteek kustutatud ja notari poolt tehtud leping oli 19 lk pikk. Ärkasin mitu nädalat tagasi üles ühel hommikul ja peas kummitas Koit Toome "Allikas". Päris kena lugu ja nii on see märksõnaks tänase päeva puhul. Elasin Mustamäe korteris 2000 - 20l2 ja head mälestused seal koos laste kasvamisega. Nüüd siis ei ela ma enam Mustamäel ja elan Haaberstis. Hea kingitus ja põhjus homsel päeval tähistada 2 ühes. Meenutuseks pilt meie eelmisest kodumajast. Nüüd pangalaenu kuumakse väiksem ja elu värvilisem ning panga ees kohustusi vähem ja raha me ei näinudki, sest see läks otse Swedbnki pangakontole laenu vähendmiseks.

19. november 2012

Hooldajate infotund 21.11.12Hea omastehooldaja, peatse kohtumiseni 21.novembril 2012 algusega kell 13.00 Endla 59 (Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses). Külla tuleb Teija Toivari, kes töötab Tallinna Diankooniahaiglas õena, hospiitsosakonna juhina ja kvaliteedi juhina. Haigla on Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kuuluv hooldushaigla ja ainus kirikule kuuluv haigla Baltikumis.

Külaline räägib meile:
- haigla ajaloost,
- pakutavatest teenustest: hooldusravi, hospiitsteenust, koduõendust ja
avahooldus- ning pansionaadi teenus,
- hooldustöö korraldmise põhimõtetest,
- millele peaksid mõtlema lähedased, kui nad soovivad oma hoolealust teenusele suunata mõnda hooldusasutusse jmt.
Tervitades Pirjo Vaarmaa

14. november 2012

Oktoobrikuu Mustamäe sotsiaalkomisjonis

  29. oktoobril toimus Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek, mille teemaks oli Mustamäe Linnaosa Valitsuse juriidiline teenindamine. Mark Levin kutsus koosolekule rääkima Mustamäe linnaosa juristi Annika Graubergi ja soovime kuulata kuidas toimub juriidilise abi andmine Mustamäel.Annika Grauberg selgitas, et tegelevad kohtus esindamisega, alaealiste eestkostetavate asjade korral meid kaasatakse. Laste emad soovivad nõusolekut pärandvara jagamiseks, tehingud alaealiste nimel. Sotsiaalosakonnas tegeleb Kaire Aamisepp ja Maarika Lillemäe täiskasvanute eestkostega, lastega tegeleb Karin Kuslap. Mina tegelen kõikide küsimustega, kuid kodanikke on väheks jäänud, all korrusel nõustavad Tallinna Majanduskooli üliõpilased ja linnavalitsuses on võimalik abi saada. Eestkoste vormistamisel esitame taotluse kohtusse.
Mina küsisin, et kas korteriühistud ka pöörduvad? Annika vastas, et küsivad üldkoosolekute korraldamise ja maksekiirmenetluste kohta üürivõlglaste puhul. Kui inimesed saavad oma tegevusest aru, siis saavad testamenti teha, samuti on võimalik inimestele eestkostet seada kohaliku omavalitsuse tasandil. Sotsiaalhoolekadne osakonna juhataja asetäitja Kaire Aamisepp rääkis, et kui kohalik omavalitsus on eestkostja, siis saab kinnisvara müüki panna, et hooldekodu koha eest maksta.Annika selgitas, et see on keeruline protsess, kuid vajalik on seada eestkoste, see võib võtta aega 6 kuud ja siis ei pruugi inimene adekvaatne olla. Mustamäe linnaosa valitsus esitab eestkoste taotluse, kohtu kaudu saadakse nõusolek, et inimese vara müüki panna ja lisaks resolutsioon, et müügist saadav tulu läheb hooldekodu kulude katteks. Käime ja räägime sugulastega eestkoste määramisel ja lähedased ütlevad oma arvamuse, kui kohus seda küsib. KOVi kohustus on eestkoste vormistada, kui ilmneb, et selleks on vajadus. Kui notaris selgub, et inimene ei taha eestkostet ja ei mõista tehingut, siis notar ei lase seda läbi ja keeldub. 

Mark tundis huvi kuidas on vara kinkimisega? Jurist vastas, et kinkelepingusse on tihti sisse pandud, et kohtu kaudu on võimalik tühistada, kui kingisaaja ei ole oma kohustusi täitnud. Kui eestkostjaks on määratud kohalik omavalitsus, siis Mustamäe linnaosa vanem määrab sotsiaalhoolekande osakonnast inimese, kes on eestkostja esindaja. Eestkoste vormistatakse kuni 5aastaks ja kord aastas esitatakse aruanne kohtusse, kus on ülevaade eestkostja rahaliste vahendite kasutamiseks, nt kommunaalkulud, telefon, mingi osa toidule, ravimitele, isiklikuks tarbeks, pangakaardi hooldustasuks jne. Samas need summad on nii väikesed, mis inimesed töövõimetuspensionist saavad aga neid on vaja põhjendada. Mark Levin teadis rääkida, et meil on Mustamäel palju üksikuid inimesi, kes elavad 2-3-toalistes korterites ja ei suuda pensionist kommunaalkulusid maksma, kuid ei suuda seda teha. Vajalik on kolida ja korter väiksema vastu vahetada. Annika Grauberg teatas, et omand on puutumatu, me ei saa selles aidata, sest linnaosa valitsuse jurist ei tohi seda teha.  On olemas korteriomanike liit ja seal on juristid tööl. Kaire selgitas, et selleks on kinnisvarabürood. Matti Tarum meenutas, et 2002.a. oli kolimisfond, millest maksti toetust kuni 15 000 krooni.

Mina viibisin augustist oktoobri alguseni magistripraktikal Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonnas ja tean, et sotsiaalosakonna vorme jmt dokumente kooskõlastab jurist ning lisaks ametijuhendite muutmine, kaasajastamine, sotsiaalkomisjonis osalemine, leuasemekomisjonis, tööd jätkub ka haldussekretärile, tudengitele, kes peavad üles kirjutama juhtumite kirjelduse, kes käis, mis probleemiga jne. Annika Grauberg selgitas, et tudengid pakuvad ka juriidilist nõustamist ja nad saavad oma tööga hakkama ja vajadusel suunavad edasi. Tõsiste probleemidega tullakse harva. Telefoni teel me abistada ei saa ja palume võtta dokumendid kaasa ja kohale tulla. Saame lihtsalt vastata telefonikõnedele. Võlglased käivad vastuvõtuaegadel, nii ei peaks võlgu kasvatama. Tundisn huvi, et kas linnakodanikud on kaebusi esitatud ja selgus, et kaebuseid ei ole, sest oleme teinud korraldusi, mis on põhjendatud ja nii hästi kui võimalik. Inimesed on vastustega rahule jäänud, sest kaebusi esitatud ei ole. Põhjused, miks vara hakatakse müüma on suured võlad, eestkostja ülesanded on jäänud täitmata, mõistlik on üürile anda tühjalt seisev korter. Kohus annab loa tehinguteks ja siis toimub istung või kirjalik lepe. Matti Tarum küsis kas linnaosas on olnud taotluseid väljatõstmiseks ja sai teada, et sellega tegelevad kohtutäiturid ja vajadusel kaasatakse politseid. Kaire vastas, et sotsiaaloskaonnal seda teada ei ole. Sotsiaalkomisjoni liikmed hindasid juriidilist abi heaks ja kättesaadavaks.

Arendajate tegutsemisest ja alltöövõtjatest

Elame uues majas. Meile tuli koju postkasti kiri, et seoses ehitustöödega jäävad soojakud alles meie akende alla (kuigi juba 14.02.2012 korteri ostmisel lubati, et need kaovad ja liiguvad edasi järgmiste majade valmimisega). Veel oli meile saadetud kirjas lubadus, et alustatakse 3 uue kortermaja ehitamist ja ehitajate autode parkimine toimub aiaga piiritletud alal. Kirjas oli teave, et kui ehitajad pargivad oma autosid mujal, siis võime teada anda. Ja nii ongi, et meie elutoa otsa akna all pargib igal hommikul (nii ka tänasel hommikul) kõnniteel valge kaubik-buss, mis sõidab kõnniteele ja segab minu vaadet hommikul kohvijoomisel. Kui selle kannataks veel välja, siis arvan, et sellisele muru peal trampimisele (otse bussist üle muru uute ehitatavate majade suunas) ja raskusele ei pruugi vastu pidada muru ja see kõnnitee serv, mis on kõnnitee ja muru vahel. Tahaks, et see kaunis ja meeldiv keskkond püsiks kauem ja ei saaks kahjustatud ehitajate tegevuse järel. Kas on võimalik nende ehitajatega rääkida?

Täna siis tuli juba vastus NCCst:
Teie akna all seisnud alltöövõtja auto palusime koheselt eemaldada, järgmisel nädalal pannakse teisele sissesõidule ja ka bussipeatusele ajutine asfalt, misjärel ehitajad enam Teie kinnistule ei tungi. Hetkel ei ole rohke pori tõttu võimalik neil sõidumasinaid aiaga piiratud töömaale parkida. Ehitustöömaa soojakute ümberpaigutuse osas vastas eile objektijuht, et seda ei ole seni tehtud pingelise ehituseelarve tõttu. Vabandan siinkohal ebamugavuste pärast!Parimate soovidega.

Hea, et kiiresti reageeriti aga jah seda mulda ja pori on tõesti hoovis sõiduteedel palju aga tolmu on rohkem ja see pressib akendest ja ustest sisse, kuid selle vastu aitab koristamine ja akende küürimine.  

Tasuta ühiskaart 65+ Tallinna inimesteleTallinnas asuvad Eesti Posti kontorid väljastavad 65-aastastele ja vanematele isikutele Ühiskaarte tasuta.
Üle 65 aasta (k.a. 65) vanused isikud saavad Tallinna postkontorites (v.a. Lennujaama postkontor) Ühiskaardi ja kaardi isikustamise tasuta, alla 65-aastased peavad kaarti postkontorist ostes tasuma kaardi väljastamise eest 2 € ja lisaks 1 € kaardi isikustamise eest. Isikustada saab tasuta siit. Ühiskaarte müüjad leiad siit.
 „Üle 65 aasta vanused isikud saavad tasuta kaardi koos isikustamisega üksnes Tallinna postkontoritest ja  kindlasti tuleb postkontorisse kaasa võtta isikut tõendav dokument,“ rõhutas Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo. „Teistes müügipunktides väljastatakse kaart neile teistega võrdsetel alustel, s.t eelpool nimetatud tasu eest.“ „Juba praegu ühistransporti tasuta kasutavad üle 65 aastased ei ole kohustatud oma sõitu Ühiskaardiga valideerima, kuid transpordiamet loodab, et nad ühistranspordikasutuse statistika ja selle abil liinivõrgu ja sõidugraafikute parendamise huvides seda siiski teevad,“ ütles Harjo. „Kuna järgmisest aastast on kõikidele tallinlastele ühistransport tasuta, siis ei tasu jätta Ühiskaardi soetamist aastalõpu saginasse, soovitas Harjo.
Pildid pärinevad siit.

13. november 2012

Meie maja arvutiklass jälle avatud alates 14.11.12

Tore uudis meie inimestele, kellel oli mure, ewt aprillist oli kinni puuetega inimeste tegevuskeskuse (Endla 59) arvutiklass, sest EL-i rahastusega projekt sai otsa. Aga vahepeal on jälle positiivsemaid uudiseid olnud, projektile on saadud rahastust ja nüüd siis homsest alates on jälle põhjust tulla arvutiklassi, kus ees ootab juba tuttav Aron.  
Tallinna Puuetega Inimeste Koda annab teada, et alates kolmapäevast, 14. novembrist on Tallinna puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele taas avatud tasuta internetipunkt Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, aadressil Endla 59. Arvutiklass on avatud huvilistele üks kord nädalas kolmapäeviti kell 10.00- 18.00. Arvutiklassis on kohal tugiisik Aron Urb, kes vajadusel aitab nõu ja jõuga. Klassis on ka võimalik skanneerida ja trükkida dokumente, kasutada ID-kaarti, Skype´i ja muid teenuseid.

Portugali kultuuriõhtule 21.11.12 kl 16Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi kolmapäeval, 21.novembril kell 16 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskusesse (Endla 59) portugali kultuuri tutvustavale õhtule.
 
Portugali kultuuriõhtu läbiviijateks on välisvabatahtlikud Rute Barbedoa ja Tania Ferreira, kes on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames Eesti Erinoorsootöö Ühing noOR ja Tugikeskus Juks vabatahtlikku tööd tegemas. Kultuuriõhtul tutvustatakse Portugali ajalugu, kombeid, toitumistavasid, muusikat jm. Osavõtt on tasuta ja üritus tõlgitakse inglise keelest eesti keelde. 
Tallinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59, 10615 Tallinn Telefon: 656 4048 e-post: koda@tallinnakoda.ee http://www.tallinnakoda.ee

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...