14. november 2012

Oktoobrikuu Mustamäe sotsiaalkomisjonis

  29. oktoobril toimus Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek, mille teemaks oli Mustamäe Linnaosa Valitsuse juriidiline teenindamine. Mark Levin kutsus koosolekule rääkima Mustamäe linnaosa juristi Annika Graubergi ja soovime kuulata kuidas toimub juriidilise abi andmine Mustamäel.Annika Grauberg selgitas, et tegelevad kohtus esindamisega, alaealiste eestkostetavate asjade korral meid kaasatakse. Laste emad soovivad nõusolekut pärandvara jagamiseks, tehingud alaealiste nimel. Sotsiaalosakonnas tegeleb Kaire Aamisepp ja Maarika Lillemäe täiskasvanute eestkostega, lastega tegeleb Karin Kuslap. Mina tegelen kõikide küsimustega, kuid kodanikke on väheks jäänud, all korrusel nõustavad Tallinna Majanduskooli üliõpilased ja linnavalitsuses on võimalik abi saada. Eestkoste vormistamisel esitame taotluse kohtusse.
Mina küsisin, et kas korteriühistud ka pöörduvad? Annika vastas, et küsivad üldkoosolekute korraldamise ja maksekiirmenetluste kohta üürivõlglaste puhul. Kui inimesed saavad oma tegevusest aru, siis saavad testamenti teha, samuti on võimalik inimestele eestkostet seada kohaliku omavalitsuse tasandil. Sotsiaalhoolekadne osakonna juhataja asetäitja Kaire Aamisepp rääkis, et kui kohalik omavalitsus on eestkostja, siis saab kinnisvara müüki panna, et hooldekodu koha eest maksta.Annika selgitas, et see on keeruline protsess, kuid vajalik on seada eestkoste, see võib võtta aega 6 kuud ja siis ei pruugi inimene adekvaatne olla. Mustamäe linnaosa valitsus esitab eestkoste taotluse, kohtu kaudu saadakse nõusolek, et inimese vara müüki panna ja lisaks resolutsioon, et müügist saadav tulu läheb hooldekodu kulude katteks. Käime ja räägime sugulastega eestkoste määramisel ja lähedased ütlevad oma arvamuse, kui kohus seda küsib. KOVi kohustus on eestkoste vormistada, kui ilmneb, et selleks on vajadus. Kui notaris selgub, et inimene ei taha eestkostet ja ei mõista tehingut, siis notar ei lase seda läbi ja keeldub. 

Mark tundis huvi kuidas on vara kinkimisega? Jurist vastas, et kinkelepingusse on tihti sisse pandud, et kohtu kaudu on võimalik tühistada, kui kingisaaja ei ole oma kohustusi täitnud. Kui eestkostjaks on määratud kohalik omavalitsus, siis Mustamäe linnaosa vanem määrab sotsiaalhoolekande osakonnast inimese, kes on eestkostja esindaja. Eestkoste vormistatakse kuni 5aastaks ja kord aastas esitatakse aruanne kohtusse, kus on ülevaade eestkostja rahaliste vahendite kasutamiseks, nt kommunaalkulud, telefon, mingi osa toidule, ravimitele, isiklikuks tarbeks, pangakaardi hooldustasuks jne. Samas need summad on nii väikesed, mis inimesed töövõimetuspensionist saavad aga neid on vaja põhjendada. Mark Levin teadis rääkida, et meil on Mustamäel palju üksikuid inimesi, kes elavad 2-3-toalistes korterites ja ei suuda pensionist kommunaalkulusid maksma, kuid ei suuda seda teha. Vajalik on kolida ja korter väiksema vastu vahetada. Annika Grauberg teatas, et omand on puutumatu, me ei saa selles aidata, sest linnaosa valitsuse jurist ei tohi seda teha.  On olemas korteriomanike liit ja seal on juristid tööl. Kaire selgitas, et selleks on kinnisvarabürood. Matti Tarum meenutas, et 2002.a. oli kolimisfond, millest maksti toetust kuni 15 000 krooni.

Mina viibisin augustist oktoobri alguseni magistripraktikal Mustamäe sotsiaalhoolekande osakonnas ja tean, et sotsiaalosakonna vorme jmt dokumente kooskõlastab jurist ning lisaks ametijuhendite muutmine, kaasajastamine, sotsiaalkomisjonis osalemine, leuasemekomisjonis, tööd jätkub ka haldussekretärile, tudengitele, kes peavad üles kirjutama juhtumite kirjelduse, kes käis, mis probleemiga jne. Annika Grauberg selgitas, et tudengid pakuvad ka juriidilist nõustamist ja nad saavad oma tööga hakkama ja vajadusel suunavad edasi. Tõsiste probleemidega tullakse harva. Telefoni teel me abistada ei saa ja palume võtta dokumendid kaasa ja kohale tulla. Saame lihtsalt vastata telefonikõnedele. Võlglased käivad vastuvõtuaegadel, nii ei peaks võlgu kasvatama. Tundisn huvi, et kas linnakodanikud on kaebusi esitatud ja selgus, et kaebuseid ei ole, sest oleme teinud korraldusi, mis on põhjendatud ja nii hästi kui võimalik. Inimesed on vastustega rahule jäänud, sest kaebusi esitatud ei ole. Põhjused, miks vara hakatakse müüma on suured võlad, eestkostja ülesanded on jäänud täitmata, mõistlik on üürile anda tühjalt seisev korter. Kohus annab loa tehinguteks ja siis toimub istung või kirjalik lepe. Matti Tarum küsis kas linnaosas on olnud taotluseid väljatõstmiseks ja sai teada, et sellega tegelevad kohtutäiturid ja vajadusel kaasatakse politseid. Kaire vastas, et sotsiaaloskaonnal seda teada ei ole. Sotsiaalkomisjoni liikmed hindasid juriidilist abi heaks ja kättesaadavaks.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...