28. veebruar 2017

Vanaema Roosi 100. Mälestused

Palju õnne meile kalli vanaema Roosi 100 sünniaastapäevaks! Käisime ja viisime Pärnamäele talle lilled. Pidu võiks pidada märtsikuus. Vanaema elas Muhu saarel, Liiva külas. Ta suutis ja jõudis ilmale tuua 8 last, sh ühe paari kaksikuid ja üles kasvatada praktiliselt üksikvanemana 7 last. Tal oli palju lapselapsi ja lapselapselapsi. Minule on jäänud palju ilusaid ja toredaid mälestusi Põltsamaal, Tallinnas Sõpruse puiesteel ja palju toredaid sünnipäevi koos meie sugulastega. Kahjuks viis kuri haigus vanaema meilt 68aasta vanusena. Ta tegi palju käsitööd, kasvatas lapsi ja loomi ning ennustas üllatavalt täpselt kaartidega. Elagu vanaemad ja et meil ikka oleks palju aega koos olla lastega ja lastelastega. Elu on pidu!Loodusfotod: Kuramaa veski Jõgevamaal
 


22. veebruar 2017

Hea teada: Hasartmängumaksu paremast jaotamisest

Edastame huvilistele lugemiseks HMNi rahastamise aluste ümber keerleva informatsiooni koos uuendustega. Seda uudist saab lugeda siit (LINK)

Hasartmängumaksu paremast jaotamisest

Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu vabaühendustele eraldatavad toetused ei vasta ühenduste rahastamise põhimõtetele, kuna otsused on läbipaistmatud.
EMSL töötab selle nimel, et kodanikuühenduste rahastamine riigieelarvest oleks läbipaistev, kõigil toetustele võrdne ligipääs ning otsused selgelt põhjendatud.
Hindasime hasartmängumaksu toimimist vabaühenduste rahastamise mudelina Variraporti koostamise raames ning selleks koostatud analüüsist tulenevad me edasised ettepanekud ka mudeli mõjusamal moel kasutussevõtmiseks.
Allpool konkreetsete kohtumiste kokkuvõtted.


EMSL kutsus vabaühendused kokku otsima paremaid alternatiive Hasartmängumaksu Nõukogule (HMN). Kohtusime Tallinna Puuetega Inimeste Kojas 25 novembril 2016. Osales pea 30 inimest eri organisatsioonidest, nii puuetega inimesi esindavatest kui teistest Hasartmängumaksu Nõukoguga kokku puutuvatest. Arutelu vedas EMSLi huvikaitseekspert Siim Tuisk, kes andis esmase ülevaate Sotsiaal- ja Kultuuriministeeriumi plaanidest.


Arutelu seejärel keskendus kõigepealt puuetega inimeste spordiraha võimalikule liikumisele Eesti Olümpiakomitee alla. Kohalviibijaid tõid välja võimalikke muresid: saavutusspordile vajalike vahendite nimel on tervisesportlaste võimalused kehvemaks jäänud; puuetega inimestele on väga oluline, et rahastataks ka alasid, mis pole olümpial esindatud; tervisesport on vajalik taastuvravi või füüsilise toonuse mõttes, ning invaspordile on eelnevalt olnud väga raske saada rahastust nn üldises korras konkureerides. Neid argumente arvestades tehti ettepanek jätta invaspordi rahastus uueneva Eesti Puuetega Inimeste Fondi alla.
EPIFond oli uue plaaniga nõus, oluliseks peeti rahalise kindluse ja autonoomia saavutamist, hinnati Genadi Vaheri senist tööd ja loodeti uue struktuuri puhul paremale EpiFondi nõukogu esindatusele puuetega inimeste poolt. Kuuldes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) nõukogu mustrist, kus 5 inimest on riigi ja 5 kodanikeühenduste esindajad, tundus kohalviibijatele mõistlik, kui vähemalt pooled liikmetest oleksid puuetega inimesi esindavad. Projektikonkursside osas tekkis küsimus hindajatest ja nõukogu rollist ning strateegilistest eesmärkidest, siinkohal pakkus Genadi Vaher eelneva EPIFondi rahastuskogemuse pealt võimalikke selgitusi – hindajate töö konkreetse projekti tasemel ja nõukogu liikme roll rahastuse üldise suuna osas. Muutust peeti oluliseks ka seetõttu, et senine trend, et HMNist on vabaühenduste rahastamine kahanemas, teeb tegevustoetust vajavad ühendused murelikuks.
HMNi väikeprojektide KÜSKi suunamise puhul tekkis küsimus, kas puuetega inimeste organisatsioonidel on võimalik teistega samas korras konkureerida sotsiaalvaldkonna väikeprojektidele , ning kui bürokraatlikuks taotlusvoor kujuneb. KÜSKi administreerimisnõuded samas olid teistele kohalviibijatele mõistetavad ja hädasolijaid lubati aidata taotluste kirjutamise juures.
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse ja tegevustoetuste juures tekkis küsimus, milliste arengukavade ja kriteeriumite järgi hakataks partnereid valima ja kui palju neid oleks.
Tõstatus ka küsimus, kuidas lahendada teenuseid pakkuvate organisatsioonide vajadus investeeringuteks majja või organisatsiooni. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) esindaja Kaie Kotov rääkis SEVi plaanist antud valdkonnale tähelepanu juhtida, kuid juba on järgmisel aastal KÜSKi arenguhüppe üks voor selliste tingimustega, mis võiks vähemalt osadele ühendustele taolise rahastusvõimaluse anda.
Järgmiseks suhtleme haridusvaldkonna ja ministritega.
Kui lugedes jäi miskit segaseks või soovid omapoolset panust anda, siis kirjuta aadressil siim@heakodanik.ee.


EMSLi liikmeklubis 26. aprillil rääkisime sellest, kuidas kõige mõistlikumalt ja läbipaistvamalt kasutada hasartmängumaksu. 
Hanna Jemmeri koostatud ülevaadet Hasartmängumaksunõukogu (HMN) jagatud toetustest näed siin. Saime ülevaate, kui palju raha ja kuidas HMN kaudu vabaühenduste toetusteks jaguneb ning millised on eksimused rahastamise põhimõtete vastu. Hanna käis üle probleemid ja järeldused ning EMSLi huvikaitsejuht Siim Tuisk rääkis laiemast poliitilisest kontekstist, kus riigi tasandil mõeldakse spordi rahastamiskorra muutmisele ja vabaühendusi rahastavate riiklike sihtasutuste liitmise peale. Edasi tutvustaski Tuisk kolme võimalikku ettepanekut, millele järgnes arutelu nende ja potentsiaalse reformi murekohtade üle.
Nr 1. Praegused aastaprojektid muuta tegevustoetusteks ja strateegiliseks partnerluseks. Korraldada vastavate ministeeriumite kaudu läbi avaliku konkursi.
Nr 2. Tõsta taotletava projekti miinimummahtu 2000 euroni. Väiksemate ja kohalike projektide jaoks leida sobivamad teised toetusprogrammid (KOP, KOVde toetused, ka Kultuurkapital ning EASi hallatud regionaalne investeerimisprogramm).
Nr 3. Nõukogu rolli muutmine
    3a. Hasartmängumaksunõukogu kujundada ümber ühekordseks rahastajaks või
    3b. Anda nõukogule järelvalvefunktsiooniga sobivad õigused ja roll

Ettepanekutega seotud arutelust hirmude ja võimaluste üle saad täpsemalt lugeda siin.

Kirjasõna Hasartmängumaksu Nõukogu teemal:

Anne-Mai Saare bakalaureusetööd “Kolmanda sektori rahastamine hasartmängumaksust, selle vajalikkus ja probleemid” saate lugeda siit.
Alari Rammo: HMNi seitse surmapattu (2015)

20. veebruar 2017

Tea ja tunne oma õiguseid taksokasutamisel

Vahel tuleb ette arusaamatusi erinevate osapoolte vahel. Nii sain minagi oma töölauale ühe kaebuse lahendamiseks, millega tegelemisel otsisin erinevat infot ja soovin seda teiega jagada. Alati ei saa olla klient kuningas, nt kui ta on agressiivne või nähtavas joobes. Sellistel juhtudel on taksojuhtidel õigus öelda ei ja keelduda teenindamisest. Tasub olla korralik inimene ja mina isiklikult eelistan telefoni teel takso tellimist, et siis pole karta, et istun mõnda libataksosse või saan kordades suurema arve, kui seda eeldasin taksoteenuse kasutamise eest. Tulika Takso on küll kallis ja kasutan taksot mõnel korral aastas aga selle firma peale võib kindel olla, et takso tuleb ja õiglase tasu eest kohale viiakse. Tavaliselt sõidan ühistranspordiga ja mõnel heal päeval koos Arkoga, kes mind lahkelt sõidutab.  
Info on leitav Tallinna linna kodulehelt, mis avaneb siit (LINK).

Info taksoteenuse kasutajale

TEA OMA ÕIGUSI JA KOHUSTUSI
 • Enne taksosse sisenemist tutvuge taksoteenuste hinnakirjaga takso parempoolse tagaukse aknal. Hinnakiri asub ka takso armatuurlaual.
 • Taksoveo teenuse hinnad kehtestab vedaja. 
 • Alates 01.11.2015 jõustub Tallinna taksoveonõuete määrus nr 20, mille kohaselt kehtestatakse Tallinnas taksoveoteenuste hindade kõrgemaid lubatavad määrad.  
 • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi (taksojuhil on keelatud nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu). Eesti Vabariigis toimub arveldus eurodes.
 • Taksojuht on kohustatud andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi (kindlasti küsige sõidu lõppedes taksojuhilt taksomeetri printeri väljatrükki). 

Tasumine takso kasutamise eest
 • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.
 • Sõitja ei ole kohustatud arvet tasuma kui printeri tšekki ei väljastata või kui taksomeeter ja printer puuduvad. Taksojuhil on keelatud teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.
 • Sõitjal on kohustatud tasuma arve taksomeetri näidu järgi kui taksojuht väljastab talle printerikviitungi.
 • Väljapoole põhilist teeninduspiirkonda sõidu puhul on taksojuhil õigus nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarvestus takso kasutamise eest toimub taksomeetri näidu alusel sõidu lõpul.

Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:
 • Sõitja on ilmsete joobetunnustega;
 • Sõitja on taksot määrivates riietes;
 • Sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda;
 • Sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;
 • Sõitja soovib vedada keelatud pagasit või käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti taksot määrivad või kahjustavad ained ja esemed;
 • Sõitjaid on rohkem, kui sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud istekohti;
 • Taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, va takso seismisel taksopeatuses;
 • Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse sõitja kulul.
 • Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.
 • Sõitja pagas või kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või sõidukit, takistada pagasiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot.
 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või selle salongi sisemust, sinna paigaldatud tehnikat ning seadmeid. Tekitatud kahju on sõitja kohustatud hüvitama.
 • Sõitja peab käituma taksojuhiga viisakalt.
 • Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.
 • Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.
 • Sõitjal ei ole taksos lubatud suitsetada.
 • Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.
 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.


18. veebruar 2017

Reisiblogi: Egiptuse lood 2

2 päev, 4.11.2016
Tere hommikut! Hommikul oli infotund. Tutvume reisipakkumistega ja otsustame 2 pika reisi kasuks, et ikka tutvuda ajalooliste vaatamisväärsustega ja sõita lisaks ka pisilaevaga Punasel merel. Maksime Luksori ja Kairo reisi ära. Lisaks kollase allveelaeva eest. Mul sai raha praktiliselt otsa. Pean juurde vahetama või saab pangakaardiga osta kingitusi. See 5 tundi kestev lennureis oli päris ränk mu seljale aga täna juba parem. Basseini ääres päevitan tuule käes. Tunne on nagu nööril laperdaval pesul, nina on juba punane. 
Kolmandal päeval küsis Arko, et kas mul koduigatsust pole veel tulnud. Ei ole, sest reisida on vahva aga Arko igatsus tuli peale, sest tema ei saa minuga reisil olla. Saatsin pilte ja kui Arko neid kõrgeid äärekivisid nägi, siis tal kadus igasugune reisimise lõbu ära. Egiptuses tõe poolest hotellist kaugemal ei liigu. Kui just autoga. 
Kirjutasin Arkole reisimuljed hotellitoas valmis ja kui tulin alla fuajeesse, siis loodan, et jõudis kohale. 
Oleme rannas ja tulen tuppa puhkama. Ults tuli peagi mulle tuppa järele ja kutsub mind basseini ujuma aga mul selline unekas, et jäin hoopis Mihkel Raua raamatut lugedes tukkuma. Ilm läks tuliseks ja päike maja taha peitu. Ults läks alla ja tuli liftist koos hiinlastega välja. Hiinlased ronisid basseini. Rannavalve kohe vilega kohal ja kupatada hiinlased lastebasseini, et neid päästma ei peaks hakkama. Giid hoiatas, et meie hotellis on õhtul fuajee hiinlaste päralt ja internetti pole  ülekoormuse tõttu võimalik kasutada. Meil oli saabudes hotell pooltühi aga kui tulime pealelõunat tagasi, siis oli neid vist 10 bussi täit. Ma pole nii palju neid näinudki. Kaagutavad hullemini kui kanaarilinnud puuris. Selline mulin oli restoranis lõunasöögi ajal aga riided on neil ilusad, lauad lükkavad kokku ja söövad karjakaupa pikalaua  taga koos. Lapsed istuvad siin ninapidi nutiseadmetes. Isegi söögilauas. Ratastoolis hiinlane lükati minust mööda. Eile oli skuutriga tädi restoranis.  
Kl 16.43 Päike loojub
Nüüd läheme õhtul poodi kl 17.30 bussiga. Ootame ikka veel bussi. Siin on kõigil aega veel. Aga kui härra läks uurima, siis selgus, et bussijuht oli meid maha jätnud. Saadeti siis auto meile järgi. Päris lahe pimedas linna sõita. Aga kui autojuht sõitma hakkas, siis ta teatas vene keeles, et tagasipööramise koht on kaugel ja tema sõidab vastassuuna vööndis. Vastu sõitis üks auto ja mootorratas. Hirmus hakkas. Mõtlesin, et käime ära ja pigem maksan rohkem ning ekskursioonile läheme turvalisemalt. Tagasi toodi meid mardikaga. 
Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...