20. veebruar 2017

Tea ja tunne oma õiguseid taksokasutamisel

Vahel tuleb ette arusaamatusi erinevate osapoolte vahel. Nii sain minagi oma töölauale ühe kaebuse lahendamiseks, millega tegelemisel otsisin erinevat infot ja soovin seda teiega jagada. Alati ei saa olla klient kuningas, nt kui ta on agressiivne või nähtavas joobes. Sellistel juhtudel on taksojuhtidel õigus öelda ei ja keelduda teenindamisest. Tasub olla korralik inimene ja mina isiklikult eelistan telefoni teel takso tellimist, et siis pole karta, et istun mõnda libataksosse või saan kordades suurema arve, kui seda eeldasin taksoteenuse kasutamise eest. Tulika Takso on küll kallis ja kasutan taksot mõnel korral aastas aga selle firma peale võib kindel olla, et takso tuleb ja õiglase tasu eest kohale viiakse. Tavaliselt sõidan ühistranspordiga ja mõnel heal päeval koos Arkoga, kes mind lahkelt sõidutab.  
Info on leitav Tallinna linna kodulehelt, mis avaneb siit (LINK).

Info taksoteenuse kasutajale

TEA OMA ÕIGUSI JA KOHUSTUSI
 • Enne taksosse sisenemist tutvuge taksoteenuste hinnakirjaga takso parempoolse tagaukse aknal. Hinnakiri asub ka takso armatuurlaual.
 • Taksoveo teenuse hinnad kehtestab vedaja. 
 • Alates 01.11.2015 jõustub Tallinna taksoveonõuete määrus nr 20, mille kohaselt kehtestatakse Tallinnas taksoveoteenuste hindade kõrgemaid lubatavad määrad.  
 • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi (taksojuhil on keelatud nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu). Eesti Vabariigis toimub arveldus eurodes.
 • Taksojuht on kohustatud andma taksoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi (kindlasti küsige sõidu lõppedes taksojuhilt taksomeetri printeri väljatrükki). 

Tasumine takso kasutamise eest
 • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi.
 • Sõitja ei ole kohustatud arvet tasuma kui printeri tšekki ei väljastata või kui taksomeeter ja printer puuduvad. Taksojuhil on keelatud teenindada sõitjat rikkis taksomeetri või printeriga.
 • Sõitjal on kohustatud tasuma arve taksomeetri näidu järgi kui taksojuht väljastab talle printerikviitungi.
 • Väljapoole põhilist teeninduspiirkonda sõidu puhul on taksojuhil õigus nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarvestus takso kasutamise eest toimub taksomeetri näidu alusel sõidu lõpul.

Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:
 • Sõitja on ilmsete joobetunnustega;
 • Sõitja on taksot määrivates riietes;
 • Sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda;
 • Sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;
 • Sõitja soovib vedada keelatud pagasit või käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti taksot määrivad või kahjustavad ained ja esemed;
 • Sõitjaid on rohkem, kui sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud istekohti;
 • Taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, va takso seismisel taksopeatuses;
 • Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse sõitja kulul.
 • Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.
 • Sõitja pagas või kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või sõidukit, takistada pagasiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot.
 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või selle salongi sisemust, sinna paigaldatud tehnikat ning seadmeid. Tekitatud kahju on sõitja kohustatud hüvitama.
 • Sõitja peab käituma taksojuhiga viisakalt.
 • Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.
 • Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.
 • Sõitjal ei ole taksos lubatud suitsetada.
 • Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.
 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.


Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...