15. märts 2016

Tallinn aitab üle lävepaku seminari kajastus

Raepressi ülevaade seminarist.

Tallinn aitab üle lävepaku

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas täna ülelinnalise konverentsi „Üle lävepaku“, kus puudega inimeste probleeme käsitlesid nii sotsiaaltöötajad, meedikud, teadlased, õigustöötajad kui ka tervisedendajad.

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teenuste ja toetuste sektori spetsialistid Jüri Järve ja Marina Runno tutvustasid seminaril Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava ning tegid ülevaate puuetega inimestele suunatud tegevustest. Tegevuskava eesmärgiks on muuta aastaks 2020 Tallinna füüsiline, meeleline ja kommunikatiivne keskkond oluliselt ligipääsetavamaks praegusega võrreldes.
„Tallinna juurdepääsetavust kavandav alusdokument määrab kindlaks jätkusuutliku arengu universaalse disaini valdkonnas, prioriteetsed strateegilised eesmärgid ja vajalikud tegevussuunad, et tagada pealinlastele hea ja ligipääsetav elukeskkond ja tooted,“ märkisid ameti spetsialistid ning lisasid, et kõige enam ootavad erivajadustega inimesed ligipääsetavuse portaali (ka selle mobiilse versiooni) loomist, Tallinna linna kodulehe, veebiteenuste ja Tallinna TV saadete ligipääsetavust nägemispuudega inimestele ning Tallinna turismiveebi arendamist.
Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava töötati välja koostöös ekspertide, puudega inimeste organisatsioonide ja ühenduste esindajate ning linna ja riigi ametiasutustega. Juba lähitulevikus on see plaanis esitada linnavalitsusele arutamiseks ja kinnitamiseks.

Seminari esimeses osas tutvustas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse projektijuht Mare Naaber asutuse poolt koordineeritavat ERFi meedet, mis toetab erivajadustega inimeste eluaseme füüsilist kohandamist. Tegemist on 2023. aastani kestva pilootprojektiga, mille sisu on toetada kuni 4500 euroga vähemalt 2000 puudega inimest üle Eesti oma kodu kohandamisel.
Päeva teises osas käsitles soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta puudega inimeste õigust võrdsele kohtlemisele ning ülevaate esmahaigestunud noorte toimetuleku toetamisest Iru noortemajas tegi Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor Merike Otepalu.
„Igal aastal haigestub Eestis esmakordselt psühhoosi ligi 400 noort inimest, neist umbes 200 inimest Tallinnas. Hinnanguliselt 50% haigestunutest ei jätka iseseisvalt ravimite tarvitamist peale haiglaravi, 80 protsendil haigestunutest psühhoos kordub viie aasta jooksul, mille tulemusena haiguse prognoos halveneb,“ tõdes Otepalu. „Uuringud on näidanud, et 75% haigestunutest on taastumise prognoosiga juhul kui inimene tarvitab regulaarselt ravimeid ning saab kompleksset tuge ja teenuseid peale haiglaravi.“

Mullu uue teenusena alustati Tallinnas omastehooldajate asendushoolduse teenuse osutamist MTÜ Koduhoolduskeskus Certis poolt. „Selle eesmärk on omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine lühiajalise puhkuse ja vaba aja võimaldamiseks,“ täpsustas seminaril ettekandega esinenud koduhoolduskeskuse juhatuse esimees Jaanika Luus. „Teenus on omastehooldajale ja hooldatavale tasuta ning seda osutatakse kõigil nädalapäevadel kl. 7-22 kuni 15 tundi kuus.“ Mullu osutati teenust 52 kliendile.
Eesti Töötukassa uutest teenustest (tööalane rehabilitatsiooniteenus, kaitstud töö ja kogemusnõustamise teenus) rääkis seminaril asutuse Tallinna ja Harjumaa teenusekonsultant Maarja Reinsalu.


Seminari “Üle lävepaku” lõpus tänas Tallinna abilinnapea Merike Martinson konverentsi korraldajat Sotsiaal- ja Tervishoiuameti meeskonda, samuti kõiki ettekandjaid ja neid rohkeid kuulajaid ja kaasa mõtlejaid, keda puuetega inimeste elu puudutavad teemad tänases Eesti ühiskonnas ükskõikseks ei jäta.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...