16. september 2016

Töötukassa statistikat augustis 2016

lugesin ajakirja Sotsiaaltöö uudiskirja ja jõudsin lingiga välja Töötukassa statistika uudisele, mida on huvitav lugeda. Link avaneb (SIIT).

 Töötukassa statistika augustis 2016

Augusti lõpus oli töötuna registreeritud 26 517 inimest ehk 4,2% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi  oli nende hulgas 4 603. Töövõimereformiga on suurenenud vähenenud töövõimega inimeste arv, kes kasutavad tööotsingutes töötukassa tuge. Teiste registreeritud töötute arv on aga langemas tulenevalt suurenenud tööjõu nõudlusest. 
Kõrgeim oli augustis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (9,9%) ja Valgamaal (8,0%) ning madalaim Tartumaal (2,9%) ja Jõgevamaal (3,0%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid augusti lõpus lihttöölised (19%), oskustöötajad ja käsitöölised (17%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).
Augustikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks juulikuuga võrreldes rohkem uusi tööpakkumisi. Samuti oli augustis lisandunud tööpakkumiste arv 34% suurem aastatagusest arvust. Kuu jooksul lisandus 5 282 uut tööpakkumist, millest 58% sisestati töötukassa portaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 193. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23%). Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele (22%) ning lihttöölistele (20%) pakutavad töökohad.
Augustikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3 539 inimest. Tööalasel koolitusel osales augustis 1 496 ja tööotsingu töötoas 1 265 inimest. Tööpraktikal osales 874, tööharjutusel 266 ning tööklubis 437 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 668 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti augustis 635 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 39 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 45 uut töökohta. Palgatoetusega oli augustis töötamas 1 260 inimest. Lisaks osales veel 3 854 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 514 inimest, kogemusnõustamisel 3 inimest, kaitstud töö teenust osutati 62 inimesele ning töölesõidu toetust sai 17 inimest. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku alustas teenusel osalemist 782 inimest.
Töötukassa maksis augustis töötuskindlustushüvitist 10 841 inimesele ehk 35% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 431 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 4,1 miljonit eurot. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai augustis 7 033 inimest ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest.
Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa augustis 474 inimesele. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1 712 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 845 tuhande euro.
Tööandja maksejõuetuse hüvitist määras töötukassa augustis 185 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 670 eurot ning hüvitisteks maksti augustis üle 292 tuhande euro.
Töötukassa alustas selle aasta juulis pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõime hindamist ja neile töövõimetoetuse maksmist ning vähenenud töövõimega töötajate eest sotsiaalmaksu tasumist. Töövõime hindamise taotlusi esitati augustis 788. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 372 ja puuduv töövõime 120 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 161 inimesel.** Töövõimetoetust maksti augustis 327 inimesele kogusummas 38 tuhat eurot.*** Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 17 705 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa augustis oli 2,24 miljonit eurot.
 
* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.
**Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus tehakse 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
*** Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta.

Kommentaare ei ole:

Puhkus Kanaari saartel - Gran Canaria 8

 8. päev - 6.11.2023 Ja ongi käes viimane hommik. Sööme kõhud täis. Võtame kohvrid ja lahkume hotellist. Buss ootab meid kl 10.45. Lennujaam...