19. juuni 2017

infoleht: Abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil.

Edastame infot. EPIKoja ettepanekul on SoM-i poolt koostatud infoleht: Abiks töövõime hindamise taotlejale arstivisiidil. Antud infolehel on kirjas juhised, mida taotleja saab ise ära teha, et töövõime hindamise protsess ei võtaks ettenähtust kauem aega seoses puudulike andmetega tervise infosüsteemis. Samuti saate seda infot jagada ka oma arstiga, kui olete pöördumas tema poole enne töövõime hindamise taotluse esitamist. Info on leitav ka EPIKoja veebilehelt: 

ABIKS TÖÖVÕIME HINDAMISEL
 
TAOTLEJALE:
1. enne töövõime hindamisele minekut, külasta vähemalt 6 kuud varem oma perearsti või raviarsti; 2. kui on tegemist haigusega, mille raviga on valdavalt tegelenud eriarst, siis planeeri eriarsti visiit vajaliku ajavaruga ette; 3. visiidil informeeri arsti, et lähed töövõimet hindama ja kirjelda oma terviseseisundist tulenevaid takistusi; 4. palu arstil sisestada külastuse tulemus tervise infosüsteemi ja veenduda, et tervise infosüsteemis sisalduvad kõik Sinu seisundit kinnitavad diagnoosid koos kirjeldustega. 5. Sul endal on samuti võimalik terviseandmete olemasolu kontrollida patsiendiportaalist: www.digilugu.ee
 
ARSTILE:  Püsivale töövõimele hinnangu andmiseks (sh puude raskusastme määramiseks) kasutavad ekspertarstid tervise infosüsteemis olevaid andmeid:
• viie viimase aasta diagnoosid ja epikriisid (vajadusel kogu terviseajalugu);
• retseptikeskuse andmetel kahe viimase aasta jooksul välja kirjutatud retseptiravimid ja meditsiiniseadmed;
• kahe viimase aasta haiguslehtede andmed (episoodid ja haiguslehe kasutamise põhjuseks olevad diagnoosid). 
 
Kui Teie patsient läheb töövõimet hindama (või puude raskusastet määrama), siis palun sisestage tervise infosüsteemi:
- kogu oluline info, mis aitab hinnata patsiendi piiranguid igapäevategevuste sooritamisel ja
- annab ülevaate patsiendi funktsionaalsest seisundist (nt selgitused objektiivsete uuringute tulemuste jt näitajate kohta).

Kui patsiendi taotluses esitatud piirangute kohta kinnitav meditsiiniline info tervise infosüsteemis puudub või on töövõime hindamiseks ebapiisav:
- siis hindamine peatatakse ja - töötukassa pöördub kirjaliku päringuga ekspertarsti poolt nimetatud arstide poole andmete saamiseks.

Kui piiranguid kinnitavaid andmeid pole võimalik anda (haigus diagnoosimata, uuringuid pole tehtud jm), siis palub töötukassa ekspertarstil anda hinnang olemasolevate andmete põhjal või teatada, et andmete puudumise tõttu pole võimalik hinnangut anda. Sisuliselt tähendab täiendavate päringute tegemine, et patsiendil pikeneb töövõime hindamise otsuse ja sellega kaasnevalt ka töövõimetoetuse ja puude raskusastme määramise ja puude toetuse määramise otsuste saamise ooteaeg.  
Palun julgelt levitada antud infolehte oma võrgustikus ja infokanalites.
Tervitades Tauno Asuja, EPIKoda

 

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...