6. aprill 2016

Tallinna külastas Viljandi sotsiaaltöötajate delegatsioon


Raepressi 6. aprill 2016 uudis eilsest päevas, kui meie linna külastasid Viljandi linna sotsiaaltöötajad. Oleme ise ka Tallinna sotsiaaltöötajatega Viljandis külas käinud. Siin artiklis selgub Tallinna sotsiaalhoolekande arengud ja võimalused, mida teiste linnade sotsiaaltöötajatele tutvustada.
Tallinna külastas Viljandi sotsiaaltöötajate delegatsioon
5. aprillil viibis Tallinnas Viljandi linna sotsiaaltöötajatest koosnev 16-liikmeline delegatsioon eesmärgiga tutvuda pealinna hoolekandeasutustes tehtava tööga, vahetada kogemusi ja leida uusi koostöövõimalusi kahe linna vahel.

Viljandi delegatsiooni juhtisid abilinnapea Janika Kivistik ja Sotsiaalameti juhataja Livia Kask. Tallinna linna poolt võtsid külalisi vastu abilinnapead Merike Martinson ja Eha Võrk ning Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima. „Initsieerisime küllakutse sooviga kaasata Viljandi linna ühe aktiivse koostööpartnerina, lahendada üheskoos esilekerkivaid probleeme ning arendada linnade vahel järjest tihenevaid sõprussuhteid,“ märkis Merike Martinson ning lisas, et seekordne koolitusvisiit oli suunatud tulevikku vaatamisele.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hoolekande ja terviseosakonna juhataja Uku Torjus andis ülevaate ameti hallatavatest asutustest ja pealinlastele osutatavatest teenustest ning andis omapoolsed soovitused sotsiaalhoolekande teenuste võimalikuks arendamiseks. Viljandi linnale pakkusid erilist huvi Tallinna linna kogemused omastehooldaja asendusteenuse,  häirenupu, astmelise eluaseme ja majandusnõustamise teenuse väljaarendamisel.
Seejärel tutvusid külalised Tallinna kainestusmaja töökorraldusega, kohtusid linnavaraameti esindajatega Mustamäel asuvas arstide ja õdede majas ning külastasid sotsiaalselt ebakindlatele inimestele loodud elukohti Männikul asuvates sotsiaalmajutusüksustes (Kauge 4 ja Männiku tee 92). Samuti pakkus Viljandi sotsiaaltöötajatele suurt huvi Tallinna Perekeskus, mis osutab lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid.

Ringsõidule järgnes ekskursioon Jaan Poska majas ja Merike Martinsoni vastuvõtt, kus lepiti kokku, et osapooled jätkavad omavahelist suhtlust, infovahetust ja vajadusel nõustamist. Viljandi abilinnapea Janika Kivistik kinnitas väga suurt huvi osaleda ka võimalikus koostööprojektis ning rõhutas, et tema kodulinnas hinnatakse kõrgelt koostööd Tallinnaga. „Külastame teie linna juba mitmendat korda, teame väga palju Tallinna sotsiaalhoolekandest, aga alati avastame ka midagi uut ja kasulikku,“ märkis Kivistik. „Me nägime, et inimesed on kahes linnas ühed ja samad, lihtsalt omavalitsustel on erinevaid võimalusi oma inimesi aidata. Pealinna areng on muljetavaldav ja teil on võimalusi rohkem, aga me noppisime siit nii üht kui teist, mida meie võimaluste juures Viljandis rakendada – eelkõige puudutab see lapsi, peresid ja nende nõustamist.“
Merike Martinsoni sõnul on hea meel, kui Tallinna tegevusi peetakse järgimistväärivateks ning ta rõhutas, et kõige olulisem on kaasaegse sotsiaalpoliitika rakendamisel see, et kasvaks inimeste rahulolu.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...