26. september 2018

Hea teada: Tallinn ehitab eakatele seenioride maju

Hea uudis, sest ka kõrges eas inimesed soovivad võimalikult kaua oma kodus elada. Kui see pole võimalik, siis tuleb linn appi ja loob uued majad, kus lisaks toetatud elamisele on koos teenustega võimalik kauem korteris elada ja ei pea mõtlema hooldekodu peale. Käisin ka ise sel kuul Norra kuningriigi pealinnas Oslos sellist eakate korrusmaja vaatamas. Sellises elaks isegi, kui kord vanaks jään aga õnneks meil on ligipääsetav korter ja pood ja bussipeatus läheduses. Aga Tallinna suuruses linnas on selliseid maju rohkem vaja. Hea algus.

Selline Raepressi 25. septembri 2008 uudis,   

Tallinn koostas seenioride eluasemeprogrammi
Tallinna linnavalitsus tutvub homsel istungil sotsiaal- ja tervishoiuameti ning linnavaraameti koostöös valminud seenioride eluasemeprogrammiga.
„Aastateks 2018-2023 koostatud seenioride eluasemeprogrammi elluviimise esimeses etapis rajatakse eakatele linnaelanikele seenioride maja (sotsiaalmaja)  Maleva 18 kinnistule ning erakapitali kaasamisega seenioride teenuskodu Nafta 1a kinnistule,“ ütles abilinapea Tõnis Mölder.
Märtsikuus asusid Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Tallinna Linnavaraamet linnavalitsuse korraldusel koostama seenioride eluasemeprogrammi, mille eesmärgiks on kindlustada elusügisesse jõudnud linnakodanikud jõukohase toetatud eluasemega. Programmi jõustumist toetab ka Tallinna Linnavolikogus moodustatud eakate teenusmaja toetusrühm, kuhu on kaasatud kõikide fraktsioonide esindajad.
„Kogemuste omandamiseks külastas Tallinna delegatsioon kevadel põhjanaabrite eakate maju,“ lisas abilinnapea Eha Võrk. „Püüame Tallinna eakatele moodsate korterelamute rajamisel Helsingist eeskuju võtta.“
Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul annab Põhjamaade kontseptsioon eakatele eelkõige vabaduse ning võimaluse oma vanaduspäevi väärikalt ja mõnusalt veeta.
Abilinnapea Eha Võrk selgitas, et Tallinn soovib oma esimese teenuskodu luua erakapitali kaasates kesklinna Nafta 1a kinnistule. „Teenuskodus oleks hea ligipääsetavusega 1-2-toalised, köögi- jm tehnikaga sisustatud üürikorterid. Seenioride teenuskodu on mõeldud neile, kelle terviseseisund on piisavalt hea, et mõningase kõrvalise abi toel iseseisvalt omaette eluruumis elada,“ sõnas Võrk.
Lisaks korteritele peaks seenioride kodus olema ka raamatukogu- ja ühistegevusruum, eakatele jõukohased sportimisvõimalused, söökla või kohvik, ruumid tervishoiuteenuste pakkumiseks. Ühtlasi peab majas olema ööpäevaringne valveteenus/turvateenus koos häirenuputeenusega. Elanikele pakutaks ka mitmesuguseid tasulisi teenuseid - koristamine, pesupesemine, toidu koju toomine jms.
Tallinna arengukava 2018−2023 seab eakate hoolekandes eesmärgiks aidata inimestel võimalikult kaua elada oma kodus täisväärtuslikku elu. Vanemaealise elanikkonna arvu suurenemine toob kaasa ka suurenenud vajaduse neile suunatud avalike teenuste järele. Üheks võimaluseks toetada eakaid ja täita arengudokumentides püstitatud eesmärke on teenuskodude rajamine.
Kuna linn osutab eluasemeteenust sotsiaalmajanduslikult vähekindlustatud linnaelanikele, siis projekteeritakse ja ehitatakse linnale kuuluvale Maleva 18 kinnistule vanemaealiste vajadusi arvestav sotsiaalmaja, nn seenioride maja.
„Arvestades, et inimesed soovivad võimalikult kaua oma kodus elada, on kohaliku omavalitsuse eesmärk pakkuda teenuseid ja toetusi, mis  võimaldavad  eakatel seda soovi täita,“ selgitas Võrk. „Seetõttu arendab linn eelkõige  teenuseid, mis toetavad eaka võimekust oma kodus toime tulla.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...