14. mai 2014

Hea teada: Töötajale määrati osaline töövõimetus, mis edasi?

KüsimusTööinspektsiooni poole pöördus tööandja, kes soovis teada saada, mida peab ettevõte tegema, kui töötajale määrati töövõimetus suuruses xx%?

VASTUS: Mis puudutab töötaja töövõimetust, tema tööülesandeid ning võimekust tööülesandeid täita, siis selles küsimuses on tööandja nõustajaks töötervishoiuarst. Selleks, et olla kindel töötajale töökoha ja töökorralduse sobivuses, on vaja teda suunata töötervishoiuarsti juurde.

Töötervishoiuarsti ülesanne on hinnata töö, töökoha ja töökorralduse sobivust töötajale, lähtudes töötaja tervislikust seisukorrast. Lisaks peab ta andma tööandjale tagasisidet ja soovitusi, kas on vaja midagi muuta või ümber korraldada. Samuti peab töötervishoiuarst teatama tööandjale, kas töötajal on mingeid tööpiiranguid jms.

Kui aga lähtuda teadmisest, et töötajal on töövõimetus, siis võib töötajal olla ka puue. Puuetega töötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõuded on lühidalt toodud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 101 lg 4: „Puudega töötaja töö, töövahendid ja töökoht tuleb kohandada vastavaks tema kehalistele ja vaimsetele võimetele. Kohandamine seisneb tööandja ehitise, tööruumi, töökoha või töövahendi puudega isikule ligipääsetavaks ja kasutatavaks muutmises. See nõue kehtib ka üldkasutatavate liikumisteede ja olmeruumide kohta, mida puudega töötajad kasutavad.“

Kui tööandjal on vaja mingit rahalist abi või kasutada osalise töövõimekuse töötaja te puhul mingeid tugiteenuseid, siis selles osas on tööandja abistajaks Eesti Töötukassa. Abi võib küsida nii puudega inimese töölevõtmiseks kui ka juba töötava puudega inimese töökoha paremaks kohandamiseks.
Selgitusi ja informatsiooni leiab Töötukassa kodulehelt.
Käesolev küsimus-vastus on avaldatud Tööinspektsiooni Infokirjas (mai 2014)

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...