5. märts 2015

Tallinn korraldab puuetega inimeste uuringu

 Edastan Raepressi 5. märts 2015 uudise:

Tallinn korraldab puuetega inimeste uuringu
Tallinn korraldab mahuka uuringu, et selgitada välja siinsete  puuetega inimeste toimetuleku ja tööeluga hõivatuse probleemid. Uuringu  eesmärgiks on  parandada ja luua uusi  puuetega inimeste abistamise teenuseid. Tallinnas on  tänavune aasta pühendatud puuetega inimestele, seoses sellega viib Tallinna Linnakantselei linnauuringute sektor koostöös Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuametiga läbi uuringu, mille eesmärgiks on parandada linna poolt puuetega inimestele pakutavaid teenuseid.  Eelmine sarnane uuring viidi läbi 2010. aastal. Tookord uuriti igapäevast toimetulekut ja eluasemeküsimusi.  Uuringu läbiviimise idee tuli Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt ja Tallinna Invakomisjonilt, tellijaks oli Tallinna Linnakantselei ning läbiviijaks Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut.
Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni sõnul  peaks Tallinnas olema loodud  puuetega inimestele tingimused, mis tagaks neile teistega  võrdse elukvaliteedi. „Uuring tuleb põhjalik  ja ülevaatlik, et saaksime vajalikku teavet puuetega inimeste probleemidest ja võiksime vastavalt sellele luua uusi meetmeid,“ sõnas Martinson. Uuringu tulemusel  on kavas parandada ja arendada puudega inimestele osutatavate teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, kaardistada osutatavate teenuste vajadus/ efektiivsus ning  uute teenuste vajadus, saada ülevaade teenuse osutajate valmisolekust ja  takistustest puudega inimestel tööhõives osalemisel ning takistustest / piirangutest ligipääsetavuse valdkonnas, sealhulgas füüsiline ligipääsetavus, transport ja avalik ruum,  kommunikatsioon, info kättesaadavus-edastamine jm. Uuringu ettevalmistustööd on  alanud, tulemused selguvad järgmise aasta alguses.
Puuetega inimeste aasta puhul  korraldatakse Tallinnas  varasemast rohkem üritusi, parandatakse teavitust ning püütakse tõsta motivatsiooni tööhõive osas.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...