13. aprill 2015

Tallinn käivitab omastehooldaja asendusteenuse

Raepress 9. aprill 2015: Tallinn käivitab uue olulise teenuse
Tallinn käivitab pilootprojekti omastehooldaja asendamiseks hooldustoimingutes, mis võimaldab vähendada omastehooldajate koormust, teenus on hooldajatele tasuta. „Kui kohtusin mullu augustikuus Tallinnas tegutseva omastehooldajate tugigrupi liikmetega ja kuulsin nende muresid, mõistsin teenuse üliolulisust,“ ütles abilinnapea Merike Martinson.  „Nii alustasimegi eeltööd teenuse käivitamiseks ja nüüd saan hea meelega märkida, et saame sellega omastehooldajate ränka koormust veidigi vähendada.“
Teenuse eesmärk on omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine lühiajalise puhkuse ja vaba aja võimaldamiseks, näiteks mõned tunnid asjaajamiseks pangas, arsti külastamiseks, juuksur jmt. Teenust osutatakse hooldajaks määratud isikutele ja muudele, suure hooldusvajadusega isikute hooldajatele hooldatava kodus. Teenus on omastehooldajale ja hooldatavale tasuta, kulud tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Teenust osutatakse kõigil nädalapäevadel kell 07.00-22.00. Teenuse saamiseks tuleb omastehooldajal pöörduda teenuseosutaja poole, kelleks on MTÜ Koduhoolduskeskus Certis. Teenuse sisu on välja töötatud koostöös Tallinna omastehooldaja tugigrupi liikmetega.Lisainfo: MTÜ Koduhoolduskeskus Certis, Jaanika Luus teenuse koordinaator
tel. 522 8938, e-post:
jaanika.luus@hotmail.com

Kommentaare ei ole:

Meie reisiblogi - autoreis Horvaatiasse ja Bosnia Hertsegoviinas 12

 12. päev - 11. juuli 2022 Öö oli rahutu, auto juures käis sebimas noortekamp. Andsime hääle ja koputamisega märku, et nad lahkuksid, et me ...