20. aprill 2017

Koostööseminaril Juksis

Oli päris asjalik ja pikk kogemuste vahetamise päev. Sellest ilus ka Raepressi uudis. Huvitavad ettekannete slaidid on siit jälgitavad (LINK). Poste saab ka värvikirevalt tähistada ja torkab kaugemalt kohe silma, et postid on koridoris. Juksi maja on kena ja täis säravaid värve ja kunstitegijaid. Kõige lauseks on sellised head töötajad, kes psüühikahäiretega inimestega toimetavad ja neid õigele teele suunavad. Kliente on majas üle 120 ja paljud teenused saavad nad just siit majast kätte. Tänud.

Koostööseminaril oli peateemaks psüühikahäiretega inimestele suunatud teenused TallinnasTugikeskuses Juks (Kadaka tee 153) toimus esmakordselt koostööseminar, mis tõi kokku võrgustiku liikmed, kes tegelevad psüühikahäirega inimestele suunatud tegevustega Tallinnas.

Seminari eesmärgiks oli jagada omavahel praktilisi kogemusi töös psüühikahäirega inimestega, sealhulgas arvestades teenuse kasutajate spetsiifilisi vajadusi (intellektipuue, autism, esmased psühhoosid, jne). Jagati infot, millised võimalused on  psüühikahäirega inimestel saada teenuseid Tallinnas täna ja aastail 2018-2020. Seminarile olid oodatud kõik Tallinnas tegutsevad teenuse pakkujad ja linnaosavalitsuste sotsiaaltöötajad ning  teenuse rahastajad nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Peeti üksteist lühiettekannet, kus osapooled tutvustasid oma teenuseid ja tegevusi, anti kokkuvõttes tervikpilt Tallinnas pakutavatest võimalustest ja toodi välja ka kitsaskohad, mille parandamiseks on vaja koostööd kindlasti veelgi tugevdada.
Seminari korraldaja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialisti Marina Runno sõnul täitis koostööseminar oma eesmärgi ja andis uusi mõtteid. Järgmisele koostööseminarile tahetakse kaasata ka haridus- ja tervishoiuvaldkonna esindajad.


 

Kommentaare ei ole:

Hea teada: kui korteriremondi planeerimisel on vaja teha kohandusi puudega inimese heaks

 Juhtusin lugema FBst Postimehe artiklit, milles palju asjalikke soovitusi. Kellel on plaanis teha kodus remonti, siis allpool järgnevad soo...