29. veebruar 2012

Puude raskusastme ja töövõimetuse vormistamine muutub 1.07.2012

Selline pressiteade, siis sotsiaalministeeriumilt 29. veebruar 2012:

Pevkur jõudis perearstidega kokkuleppele senises puuete vormistamise jätkumises kuni seadusemuudatuste jõustumiseni 1. juunil. Sotsiaalminister Hanno Pevkur allkirjastas Eesti Perearstide Seltsi juhi Diana Ingeraineniga kokkuleppe, mille kohaselt jätkavad praegu digitaalselt terviseinfosüsteemi inimeste terviseandmeid edastavad perearstid 1. märtsist veel kolme kuu jooksul puude raskusastme ja töövõimetuse tuvastamiseks vajalike terviseseisundite kirjeldamist kehtiva korra kohaselt.

Ministri sõnul võetakse Riigikogus järgmisel nädalal vastu vajalikud muudatused, mis võimaldab 1. juunist 2012 arstidel puude või töövõimetuse tuvastamise ekspertiisiks vajaliku terviseinfo edastamist raviloo kujul digitaalselt läbi Tervise Infosüsteemi. „Muudatused lihtsustavad perearstide tööd inimeste terviseseisundi kirjeldamisel. Olen rahul, et jõudsime perearstide seltsiga kokkuleppele, kuna see annab kindlustunde kõikidele puuet või töövõimetust vajavatele inimestele,“ märkis Pevkur. Eesti Perearstide Seltsi juht Diana Ingerainen ütles lepet kommenteerides, et perearstide jaoks on kõige olulisem selge sõnum riigi prioriteet esmatasandi arendamiseks. „Näeme, et riik on astunud vajalikke samme meie poolt pikalt räägitud töövõimetuse ja puude raskusastme määramise protsessi parandamiseks, mistõttu oleme nõus lähtuvalt patsientide huvist jätkama ka pärast 1. märtsi isikutele terviseseisundite vormistamist kehtiva korra alusel kuni seadusemuudatuste jõustumiseni,“ lisas Ingerainen. 
Samuti lepiti kokku, et järgmiseks aastaks planeeritakse rahalisi vahendeid peremeditsiini kvaliteedi tõstmiseks. „Perearstide poolt pakutava teenuse kvaliteedi tõstmiseks vajavad perearstid lisapersonali ja kui jõuame kokkuleppele, millistele kvaliteedikriteeriumitele peavad perearstipraksised vastama, et lisapersonali õigus tekiks, on võimalik vajalikud vahendid ka järgmise aasta eelarvesse planeerida,“ märkis Pevkur. „Riigi jaoks on võimalikult paljude terviseprobleemide efektiivne lahendamine perearstiabi tasandil kordades odavam kui hiljem tegeleda haiglaraviga. Aga ka selleks on vajalik lisaressurss eelkõige inimeste näol,“ ütles perearstide seltsi juht Diana Ingerainen.  Helena Nõmmik, Sotsiaalministeerium. Pressiesindaja helena.nommik@sm.ee , 6269 321, 53 304 974.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...