6. november 2013

Tallinn tegi lisaeralduse invatranspordileTäna siis tuli selline hea uudis Raepressilt. Tallinna Linnavalitsus eraldas linnavalitsuse reservfondist Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile 71 900 eurot transporditeenuste osutamiseks puuetega inimestele. 

Tallinna Puuetega Inimeste Koda on invatakso magnetkaarte väljastanud sel aastal 272 uuele inimesele, sh 49 ratastoolibussi kasutajale.  Ka nendele inimestele on vajalik lisarahastus ning selle üle oleme rahul.

Transporditeenust osutab Termaki Autopargi Aktsiaselts igapäevaste regulaarvedudena, ühendatud marsruutidena 26 marsruudil ja üksiksõitudena. Seisuga 1. oktoober 2013 kasutas teenust kuus 478 isikut. Mullu olid neid  422 ja tunamullu 369. 

„Transporditeenus on suunatud neile puuetega isikutele, kelle puhul raske ja sügav puue takistab  ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel ning neil pole puude tõttu  võimalik kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot,“ ütles abilinnapea Merike Martinson.  „Paraku kasvab puuetega inimeste arv igal aastal, sealhulgas tuleb liikumispuuetega inimesi Tallinnas juurde sadakond, mistõttu  tuleb suureneb linnaeelarves toetussumma invatranspordile pidevalt.“ 
Tallinnas on lisaks tasuta invatranspordile loodud puuetega inimestele omaosalusega invatakso - ratastoolibuss ja tavatakso- teenus. Taksoteenus puuetega inimesel on taksokaardi alusel isiklikeks sõitudeks talle sobival ajal ja seda osutatakse kehtestatud kuulimiidi piires. Seisuga 1. oktoober 2013 oli puuetega isikute kasutuses 1397 taksokaarti, sh 241 kaarti ratastoolitakso kasutajatele. 

Taksokaartide väljastamine uutele klientidele on pidev, keskmiselt väljastatakse kuus 20 uut kaarti õigustatud taotlejatele. Kuulimiit taksoteenusel on 32 eurot, keskmiselt 3–4 sõitu kuus, teenust osutab aktsiaselts Tulika Takso ja klient tasub neljandiku maksumusest. Ratastoolibussi taksoteenusel on kuulimiit 152 eurot, arvestuslikult kaheksa pooletunnist sõitu, teenust osutab Termaki Autopargi Aktsiaselts.
Taksoteenust koordineerib Tallinna Puuetega Inimeste Koda. 

Tallinna linna 2013. aasta eelarves on transporditeenuse osutamiseks puuetega inimestele 982 000 eurot, millele lisaks eraldatakse reservfondist 71 900 eurot

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...