6. veebruar 2014

Hea teada: Meie töötukassas usume, et igale inimesele on olemas sobiv töö

Leidsin artikli pealkirjaga, mille taga on ka originaalallikas:

Lugeja küsib: kas pean töötuna arvel olles miinimumpalgaga töö vastu võtma?


Avaldatud: 05. veebruar kell 23:01
«Kui ma olen töötuna arvel ja nad pakuvad mulle miinimumpalgaga tööd, kas pean selle vastu võtma? Asi on nimelt selles, et mul kulub iga kuu elamise peale (maksudeks) üle 450 euro. Nii väiksest palgast ma ei kataks oma vajadusi. Olen abielus ja kahe lapse isa,» kirjutas Tarbija24 lugeja.
Vastab töötukassa avalike suhete spetsialist Nansi Kartanas.
Töötukassas on igal töötul personaalne nõustaja, kes abistab Teid töö leidmisel Teie individuaalsetest vajadustest ja soovidest lähtuvalt.
Esmalt aitame Teil koostada tööotsimiskava ja pakume ka kohe võimalikke sobivaid töökohti. Missugune on igale inimesele sobiv töö just täna ja praegu - need kriteeriumid arutate koos läbi ja andmete sisestamise järel saadab töötukassa infosüsteem Teie e-posti aadressile kõik Teie soovidele vastavad tööpakkumised - teadmiseks, tutvumiseks ja kandideerimiseks.
Oluline on, et töötuna arvelevõtmise korral peaksite ise ja kohe hakkama tegelema töö otsimisega, koostama CV, kandideerima sobivatele tööpakkumistele ja pöörduma töötukassasse konsultatsioonile kokkulepitud ajal. Kui Te ei oska tööd otsida või kui Te pole sellega viimasel ajal kokku puutunud, siis suuname Teid tööotsingu töötuppa, kus saate töö otsimiseks vajalikke teadmisi (kust ja kuidas tööd otsida, kuidas vajalikke dokumente koostada, kuidas töövestluseks valmistuda jne).
Töötukassa makstavad toetused või hüvitised võimaldavad Teil pühenduda uue töö leidmisele, kuid ei luba passiivseks muutuda, sest abi on seotud kohustusega aktiivselt tööd otsida ja tööturuteenustel osaleda.
Meie töötukassas usume, et igale inimesele on olemas sobiv töö, mis tagab talle parima sotsiaalse kaasatuse ja majandusliku toimetuleku, mida ainuüksi töötukassa toetused tõepoolest ei suuda.
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse järgi on sobivaks tööks töötule esimese 20 nädala vältel töötuna arvelevõtmisest töö:
  • mis ei ole tervislikel põhjustel vastunäidustatud,
  • mille puhul sõiduks elukohast töökohta ja tagasi ühissõidukiga ei kulu rohkem kui kaks tundi päevas ega rohkem kui 15 protsenti kuupalgast,
  • mis vastab töötu haridusele, erialale ja varasemale töökogemusele ja
  • mille eest pakutav töötasu on vähemalt 60 protsenti isiku ühe kuu keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid mitte vähem kui kahekordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär. Isiku sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kuu keskmise tulu arvutamisel võetakse arvesse töötuna arvelevõtmisele eelnenud viimase kuue kuu kolm esimest kuud.
Töötukassa teenused ja toetused leiad siit.
Kontaktid siit.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...