14. september 2015

Kutse ELILi infopäevale ja ettevõtluskoolitusele

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit kutsub sind osalema tööhõiveteemalises projektis, mille raames toimub 2 infopäeva ja koolitus liikumispuudega inimestele, kes plaanivad ettevõtlusega tegelema hakata.
 
Infopäevad töövõimereformi teemal toimuvad:
25.09.2015 algusega kell 12.00 Tallinnas (Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis aadressil Endla 59) – infopäev on eestikeelne
23.10.2015 algusega kell 13.00  Narvas (TÜ Narva kolledžis aadressil Raekoja plats 2) – infopäev on venekeelne.
 
9.-10.10 2015 toimub ettevõtlusalane koolitus Tõrvaaugu Puhkekeskuses (Albu vald, Järvamaa) liikumispuudega inimestele, kes plaanivad tegelema hakata ettevõtlusega, st saada tööandjaks nii endale kui teistele töövõtjatele.
 
Infopäevad on laiapõhjalised, st värsket infot kutsume kuulama tööealisi vähenenud töövõimega inimesi ja puudega inimesi sõltumata puudeliigist. Samuti nende tugiisikuid ja pereliikmeid, et nad saaksid töövõimereformi käivitudes toetada ja motiveerida oma puudega lähedast või pereliiget.
Infopäevadele palume esinema nii sotsiaalministeeriumi kui töötukassa esindajaid, et sihtgruppi informeerida kõige värskematest uudistest/muudatustest töövõimereformi elluviimisel. Sotsiaalministeeriumi esindajal palume eelkõige tutvustada reformi ajakava, rehabilitatsiooniga seonduvat (mis on vahe tööalasel ja sotsiaalsel rehabilitatsioonil, millist rehabilitatsiooni on võimalik saada tööealisel, kes tunnistatakse täielikult töövõimetuks), anda lühiülevaade töövõime hindamismetoodikast.
Kindlasti on veelgi momente, millest tasub rääkida – siinkohal on õige aeg anda teada, mis sind huvitab, sest teemad on parasjagu täpsustamisel.
 
Töötukassa esindajal palume eelkõige tutvustada tööhõive programmi, rõhuasetusega teenustele (millised on uued teenused, kui suures mahus neid pakutakse, kuidas neid rahastatakse, kui pika aja jooksul neid kasutada saab jne), tööalase rehabilitatsiooniga seonduvat jne.  Kindlasti on ka siin veel momente, millest tasub rääkida – anna oma küsimustest teada!
 
Samuti palume esinema ettevõtjaid, kel on kogemusi puudega inimeste tööle palkamisel – millised on nende senised kogemused, nii positiivsed kui negatiivsed. Millised on tööandja ootused meie inimestele - tööl püsimiseks ei piisa ju üksnes vajalikest tööoskustest vaid ka suutlikkusest kohaneda kollektiiviga jne.
 
Projektirahadest on võimalus hüvitada infopäevadele transport ka kaugemalt tulijatele, eelistatud on organiseeritud sõit – väikebussiga või autoga, mis on maksimaalselt inimestega täidetud.

Registreerimise infopäevadele avame paari päeva jooksul. See tuleb veebipõhine, nii eesti kui vene keeles.
 
Lähemalt ettevõtlusalasest koolitusest 9.-10.10 2015 Tõrvaaugul. Sihtrühmaks on 15 tööealist liikumispuudega inimest ja viis abistajat. Koolitusel võivad osaleda nii ühendustesse kuuluvad kui nn mitteorganiseerunud liikumispuudega inimesed. 2013.a toimus sissejuhatav koolitus, kus pakuti algteadmisi, mis  motiveeriks  sisenema tööturule eraettevõtjana. Seekord tuleb kombineeritud koolitus, sest oodatud on nii need, kes toonasel koolitusel osalesid kui need, kes avaldavad soovi esmakordselt koolitusel osaleda. Koolituse konkreetne sisu olenebki sellest, kas valdav osa osalejatest on nn algajad või edasijõudnud. Kuna ettevõtjaks ei sobi oma eeldustelt iga inimene, siis soovime koolitusele soovijalt motivatsioonikirja. Koolitusele valitakse inimesed, kes on motivatsioonikirjas oma soovi  argumenteeritult põhjendanud. Motivatsioonikirja ootame aadressile elil@elil.ee 23.septembriks.
 
Puudega inimesed suudavad ja tahavad töötada, kuid vajavad pädevust andvaid teadmisi. Käesoleva projektiga soovime liikumispuudega inimestele pakkuda teadmisi, mis  motiveeriks  sisenema tööturule eraettevõtjana.
 
Täiendav info nii infopäevade päevakava kui koolituse programmi kohta  lisandub varsti!
 
Projektimeeskonna nimel tervitab Auli Lõoke, tegevjuht 5293144

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...