29. september 2015

Õigusapteek jagab tasuta õigusabi

Edastan Raepressi uudise, et Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbürood jätkavad kuni 14. detsembrini tasuta õigusabi osutamist Tallinna Linnakantselei teenindussaalis, Mustamäe LOV-is ja Saue vallas. Nõustamise ajad ja päevad on jagatud eesti ning vene keelerühmade järgi, et tagada kvaliteetse õigusabi kättesaadavus vastavalt abivajaja keele kasutusele. Nõustamine toimub elava järjekorra alusel.
 
Tallinna Linnakantseleis antakse tasuta õigusabi:

·         esmaspäeval 10.00-16.00 eesti keeles, teisipäeval 10.00-14.00 vene keeles, kolmapäeval 10.00-12.00 eesti keeles, neljapäeval 10.00-14.00 vene keeles ja reedel 10.00- 14.00 eesti keeles.
·         Mustamäe LOV-is esmaspäeval 12.00- 17.00 eesti ja vene keeles.
·         Saue vallas, Laagri Kultuurikeskuses (Veskitammi 8) saab tasuta õigusabi esmaspäeviti kell 12.00- 18.00 eesti keeles.
 
2014. aastal osutati Juristide Liidu liikmete ja noorliikmete (juuratudengid) poolt Õigusapteegi projekti kaudu tasuta õigusabi 4413 inimesele. Käesolev aasta on näidanud õigusabi vajajate arvu suurenemist veelgi.
Õigusapteegis annavad tasuta õigusabi kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid. Oodatakse abivajajaid sooviga saada tasuta õigusabi notaritoimingute, pärimisõiguse, perekonnaõiguse, lastele elatisraha nõuete, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete, maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistu ja KÜ otsuste, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ning võlaõiguse alal.
Eesti Juristide Liit annab tasuta eesti ja venekeelset kvalifitseeritud õigusabi veebiportaalis  JURIST AITAB: www.juristaitab.ee või www.juristaitab.ee/ru
Portaalides annavad tasuta õigusabi Eesti Juristide Liit ning Õigusapteegi õigusnõustajad ja eksperdid. Õigusabi soovijad esitavad küsimused veebis, Juristide Liidu õigusnõustajad vastavad viie kalendripäeva jooksul. Õigusvaldkonnad, milles abi antakse:  perekonnaõigus, võlad ja nende ümberkujundamine, eluruumi omamine ja kasutamine, üürisuhted ja korteriühistute problemaatika, pärimisõigus, asjaõigus (maa ja kinnisvara), täitemenetlus ja eraisiku pankrott, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad nõuded, Eestis tehtud kohtuotsuse tunnustamine välismaal, ettevõtlusega seonduvatele küsimused. Põhjalik teave Õigusapteegi korralduse, nõustajate spetsialiteedi ja võimaluste kohta on Eesti Juristide Liidu kodulehel www.juristideliit.ee, tel 631 3002 või EJL Facebookis.

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...