30. detsember 2015

Hea teada: Elatise ja päevaraha suurenemine alates 01.01.2016

Selline uudis maksude ja raamatupidamise kohta alates 2016.aastast. Link on uudise pealkirja sees ja seal lehel on teisigi aktuaalseid maksude uudiseid võimalik lugeda.  

Elatise ja päevaraha suurenemine alates 01.01.2016

01.01.2016 jõustub Vabariigi Valitsuse 18.12.2015. a määrus nr 139, millega kehtestatakse töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot kuus. Nimetatud muudatus puudutab kõiki kohustusi, mis on seotud kuupalga alammääraga nagu trahvid, lasteaiatasud aga kõige enam puudutab see elatisi.
 Perekonnaseaduse § 101 lg 1 järgi ei tohi lapsele makstav igakuine elatis olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast. Seega alates 01.01.2016 ei tohi lapsele makstav elatis olla väiksem kui 215 eurot kuus. Juhul kui lapse kasuks on elatis välja mõistetud selliselt, et see ei tohi olla väiksem kui seaduses ette nähtud minimaalne elatis, siis suureneb see automaatselt miinimummäärani. Kui elatis täna on välja mõistetud kindla summana ja kohtuotsuses ei ole selle automaatse suurenemise tingimust ette nähtud, siis suurema elatise nõudmiseks peab pöörduma kohtusse ja tõestama elatise suurenemise vajalikkus.


01.01.2016 jõustub Vabariigi Valitsuse 25.06.2009. a määrus nr 110 muudatus, millega suurendatakse töölähetuse kulude hüvitise maksuvaba piirmäära seniselt 32 eurolt 50 euroni kuus. Tulumaksuvaba päevaraha võib maksta 50 euro ulatuses kuni 15 päeva eest kuus, iga järgneva päeva kohta 32 eurot.
Võrreldes määruse eelmise redaktsiooniga suurendatakse küll ühe päeva eest makstavat päevaraha 50 euroni aga piiratakse selle maksmine 15 päevaga kuus ning ülejäänud päevade eest kuulub tasumisele senikehtinud päevaraha 32 eurot päeva kohta. Vaatamata sellele, et maksuvaba päevaraha piirmäär suureneb, ei ole tegemist tulumaksuvaba töötasu maksmise võimalusega, sest Maksu- ja Tolliameti ning Riigikohtu praktika seavad tulumaksuvaba päevaraha
maksmisele mitmeid tingimusi.
Alan Biin, vandeadvokaat

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...