Juhendmaterjalid uue keskkonna kasutamise kohta asuvad, registrite ja infosüsteemide keskuse koduleheküljel http://www.rik.ee/aruanne/juhend nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Lisaks on avatud tasuta koolitusklass http://www.rik.ee/39515 ning kasutajatuge pakutakse ka e-posti rik.ekanded@just.ee vahendusel.