14. märts 2010

Mustamäe halduskogus 09.03.2010

Sel korral toimus Mustamäe Halduskogu koosolek 9. märtsil 2010.a. kell 16.00 aadressil Sõpruse pst 195A Lepistiku pargis asuvas kohvikus Sõprus.


Koosoleku päevakord oli järgmine:

Punkt 1. Mustamäe parkide olukord, kõrghaljastus ja hooldus.

Ettekandjad: Keskkonnaameti osakonna juhataja-linnaaednik Rita Krabi ja Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist Ulve Pärn.

Punkt 2. Muud küsimused.


Selgus, et Mustamäel on pargid, kuid nende hoolduseks ja korrashoiuks on raha eelarves minimaalselt, millest koristatakse lund ja piiratakse kõnniteedele ulatuvaid oksi. Pargivahtide küsimus on veel teadmata. Leiti, et parkide korrashoid ja mänguväljakud peaksid olema Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusalas. Praegu on tööülesanded jagunenud keskkonna- ja kommunaalameti vahel. Mänguväljakuid sel aastal juurde ei ehitata.


Halduskogus küsiti ka asendusistutuse ja parkide rajamise tingimuste kohta, kuid selgus, et kommunaalamet ja keskkonnaametis on tööl ametnikud, kes planeeringud kinnitavad. Samas jääb õhku rippuma küsimus, et kuidas toimub see asendusistutamine nt korteriühistute maadel, kus haljasalade arvelt suurendatakse parklate pinda ja iga ühistu ei saa juu oma ära nägemise järgi haljastust kavandada.


Ka sellele küsimusele ei saanud me vastust kui palju peab olema haljastust ja puid uutel detailpplaneeringute kinnitamisel hoonete ümber.Kuna halduskogu liikmed esitasid küsimusi, millele vastata kohapeal oli raskusi, siis koosolekule järgneval päeval saime Rita Krabilt vastuse: investeeringute osakonnalt vastas, et Tallinna Keskkonnaameti eelarve real ei ole 2010 aastaks vahendeid uute lastemänguväljakute rajamiseks. Mis puudutab metsasid, siis Tallinna Keskkonnaamet tegeleb ainult munitsipaalomandis olevate metsadega. Mustamäe linnaosas munitsipaalomandis metsasid ei ole. Mustamäel asuvad metsad on reformimata riigimaadel ja osaliselt ka eramaadel. Parkide ehitamisega tegeleb Tallinna Kommunaalamet. Nagu eile ütlesin, siis minu teada ei ole 2010 aastal investeeringute real uute parkide ehitamiseks vahendeid. Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Tallinna Kommunaalameti poole. Kuna linnas on tööjaotus, mille alusel on igal ametil omad tööülesanded, siis ei saa eeldada, et ühe ameti esindaja oskaks ilma ettevalmistuseta vastata kõikidele halduskogu liikmete küsimustele. Kui küsimusi on nii erinevatest valdkondadest, siis peaks kohale kutsuma mitme ameti esindajad. Või saata eelnevalt esinejale põhiküsimused, milledele halduskogu liikmed soovivad vastust.


Järgmisel korral siis oleme targemad aga küsida linna plaanide kohta tasub ikka. Kes Mustamäe kohta minult midagi küsida tahab võib seda teha siin kirjutades minu e-mailile tiiatiik@hot.ee

Kommentaare ei ole:

Kevadpuhkus Türgis 2

Tuba oli väga hea asukohaga, kõik mugavused ja ligipääsetavus ja kohandused ka Arko jaoks. Piisavalt ruumi rõdule pääsemiseks. Muideks kodus...